www.amapro.cz [Fyzika pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Fyzika pro osmou třídu

Ačkoliv tato starší učebnice nemusí již být svou skladbou učiva transparentní dnešní výuce, obecně nás seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek. Jejich strukturu, složení a vlastnosti v závislosti na teplotě, tlaku a ohybu.


Klid a pohyb tělesa
Přímočarý a křivočarý pohyb
Jednotka rychlosti, metr za sekundu
Průměrná rychlost pohybu
Účinky síly na těleso
Setrvačnost tělesa
Tření, rovnováha sil
Valivý pohyb
Třecí síla

Skládání sil
Těžiště, různoběžné síly
Rovnovážná poloha tělesa

Mechanická práce
Mechanická energie tělesa
Tíha, pohybová energie, výkon
Mechanická práce, účinnost motoru
Páka, rameno
Pravidlo rovnováhy
Užití páky
Lomená páka, pákové váhy
Pevná kladka
Volná kladka, kladkostroj
Napnutí lana, síla
Kolo na hřídeli

Nakloněná rovina
Svislá odvěsna
Práce při zvedání tělesa
Ozubené kolo, převody
Odpor prostředí, obtékání tělesa
Nosná plocha letadla
Kašparův jednoplošník
Vodní motory
Kaplanova turbína
Neuspořádaný pohyb molekul

Zákon zachování energie
Měrné teplo
Teplo odevzdané tělesem
Lihový kahan
Změna skupenství
Tání a tuhnutí
Tavení krystalické látky
Změna objemu tělesa
Vypařování kapalin
Změna teploty varu
Kapalnění, vlhkost vzduchu
Vodní páry v ovzduší
Srážkometr, předpověď počasí

Oběh vody v přírodě
Spalovací a zážehový motor
Vznětový, Dieselův motor
Parní stroj
Parní turbína
Tryskové motory
Raketový motor
Tepelný motor

Výsledky cvičení
Rejstřík pojmů z fyziky I.

Obsah fyziky I.
Obsah fyziky II.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro