www.amapro.cz [Fyzika pro sedmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Fyzika pro sedmou třídu

Učebnice nás seznamuje se základy fyziky a připravuje nás k dalšímu studiu. Zde se seznámíme s oblastmi z mechaniky a termiky. Popsány jsou základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.


Fyzika, přírodní vědy
První snímek Země
Měření délky, obsahu a objemu
Délková měřidla
Posuvné měřítko
Určení průměrné hodnoty veličiny

Mezinárodní soustava jednotek
Jednotka obsahu, tvar obdélníku
Jednotky objemu, litr
Laboratoř, odměrný válec
Síla, tíha, hmotnost
Kruhové libelo

Pružina, síla
Zeměpisná přitažlivost, tíha
Vážení, rovnováha, hmotnost
Jednotka síly, znázornění síly
Siloměr, hmotnost tělesa
Výpočet hustoty

Hustota, měrná tíha
Tlaková síla, tlak
Měření tlaku, kolmá síla
Klikový lis
Molekulová stavba látek
Tvárnost, pevnost, deformace
Dělitelnost látek

Pohyb molekul
Molekuly v neustálém pohybu
Přilnavost, vzlínavost
Krystalická mřížka
Tlak v kapalinách, Pascal
Hydraulický lis
Hydraulický zvedák
Hydrostatický tlak, vztlak
Hloubka sloupce kapaliny
Spojené nádoby

Archimédův zákon, vztlaková síla
Plování, korek
Plovoucí těleso
Průřez ponorkou
Ovzduší a tíha vzduchu
Torricelliho pokus
Měření atmosférického tlaku
Přetlak, manometr, počasí
Závislost tlaku na objemu
Heronova baňka
Vývěva, vzdušné čerpadlo
Balón, normální tlak
Zahřívání těles, teplota

Roztahování pevných těles
Rozpínání plynů a kapalin
Bimetalový teploměr
Termograf, meteorolog

Teplota vzduchu, Klementin
Zdroj tepla, tepelná výměna
Chlad, vedení tepla, chlazení
Proudění tepla, ochlazení
Anomálie vody

Tepelné záření
Matná a lesklá tělesa
Teplota ročních období

Výsledky cvičení
Obsah


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro