www.amapro.cz [Fyzika pro šestou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Fyzika pro šestou třídu

Pro upřesnění výkladu elektronických obvodů je určena tato základní kniha o fyzice. Vrací nás do školních lavic a podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky. Kniha je určená především pro začínající elektrotechniky.


Fyzikální veličiny a měření
Obsah I.
Obsah II.
Předmluva ke knize

Význam značek
Látka a těleso
Vzájemné působení těles
Pružina
Gravitační síla, gravitační pole
Gravitační pole Země

Atomy a molekuly
Neuspořádaný pohyb částic
Částicové složení pevných látek
Vzájemné působení dvou částic
Vlastnosti kapalin a plynů
Stlačení kapalného tělesa
Elektrické vlastnosti látek

Model atomu
Ionty, krystal
Vzájemný dotyk těles
Elektrické pole
Magnetické vlastnosti látek
Póly magnetů

Magnetické pole
Magnetizace látky
Indukční čáry
Magnetické pole Země
Kompas, busola
Měření délky pevného tělesa
Jednotka délky, metr

Měření délky, pravítko
Jednotka objemu, litr
Měření objemu kapalného tělesa
Měření objemu pevného tělesa

Hmotnost tělesa, kilogram
Rovnoramenné váhy, gram
Jednotky hmotnosti, váhy
Kuchyňské váhy, závaží
Hustota, hustota látky
Výpočet hustoty látky
Výpočet hmotnosti tělesa

Měření času, sekunda
Měření teploty, Anders Celsius
Změna délky, oteplování, ochlazení
Bimetalický pásek, bimetal
Teploměr, jednotka teploty
Lékařský teploměr
Počasí, termograf

Elektrický obvod
Elektrický proud v kovech
Jednoduchý elektrický obvod
Vodiče a izolanty
Částice krystalové struktury
Tepelné elektrické spotřebiče
Pojistka, vařič
Užití spotřebičů elektrického napětí
Magnetické pole cívky
Směr siločar magnetického pole

Galvanometr
Elektromagnet
Magneticky měkká ocel

Elektrický zvonek
Jednoduchý elektrický obvod
Proud v kapalinách
Vedení proudu v plynech
Obloukové sváření
Blesk a ochrana před bouřkou
Bezpečnost při práci
První pomoc při úrazu proudem

Významní fyzici
Rejstřík pojmů
Model vedení proudu


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro