www.amapro.cz [Fyzika pro šestou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Pro upřesnění výkladu elektronických obvodů je určena tato základní kniha o fyzice. Vrací nás do školních lavic a podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky. Kniha je určená především pro začínající elektrotechniky.


Magneticky měkká ocel

ocel, zdroj napětí, železná ruda, železo, nečistoty, příměsi, feromagnet, trvalý magnet, železný šrot

Magneticky měkká ocel
Související stránky v této knize

Gravitační pole Země
Magnetické vlastnosti látek
Magnetické vlastnosti látek
Magnetické vlastnosti látek
Magnetizace látky
Magnetizace látky
Vodiče a izolanty
Směr siločar magnetického pole


Související stránky v knihovně

Doba železná ve střední Evropě
Raný feudalismus
Parník, vykořisťování, buržoazie
Marie Terezie, Josef II.
8. století před naším letopočtem
Věcný rejstřík N až O
Věcný rejstřík W až Z
Vodní plyn, výroba benzínu
Strusky, nečistoty, Tammann
Kalorimetrická rovnice
Pohyblivý vodič v magnetickém poli
Termoelektrický jev
Značky ve výkresech, výpočet konstrukcí
Výhřevnost paliva, délková roztažnost
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Nerozpustné materiály
Krystalizace a destilace
Slučovací poměry v oxidech
Vlastnosti solí
Pokus se železným hřebíkem
Trubice tvaru U
Struska a roztavené železo
Železná ruda
Ochrana ovzduší
Obor strojnictví v české republice
Železné a neželezné kovy
Technické železo
Surové železo
Bessmerův konvertor
Tavení oceli ve vakuu
Zpracování oceli
Slitiny a odlitky z železa
Třída normy hutnictví
Tvrzená litina
Slinování a spékání prášků kovu
Tepelné zpracování
Struktura peritu
Pozvolné chlazení
Čas a teplota při žíhání
Tání a tuhnutí
Otáčivá cívka v magnetickém poli
Bodové svařování
Kruhový modulátor
Vrcholné období starověku
Teplotní roztažnost tělesa
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
Význam a ochrana půdy
Spojené státy americké
Perský záliv
Státy jižní AsieVyhledání pojmu v encyklopediiPřekladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Fyzika pro 8 třídu
Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro