www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Vnitřní tření v kapalinách a plynech

Země, vztlak, balón, vodík, hustota vzduchu, rychlost, oblaka, přitažlivost Země, průměrná rychlost, troposféra, kilometr, meteorologické děle

Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Související stránky v této knize

Měření hmoty
Rovnoměrný pohyb přímočarý
Jednotková rychlost
Dráha rovnoměrného pohybu
Rovnoměrný pohyb na čase
Pohyb nerovnoměrný zrychlený
Pohyb nerovnoměrný zrychlený
Okamžitá rychlost v čase
Střední rychlost
Volný pád
Pohyb ve vzduchoprázdnu
Kilopond, siloměr
Výsledná rychlost, vodorovný vrh
Dvojice sil
Vztlak v kapalinách
Plování těles. Hustoměr
Statický tlak, hustota proudnic
Statický tlak, hustota proudnic
Statický tlak, hustota proudnic
Rotační energie v kapalinách
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Délková roztažnost
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Úhlová rychlost
Kotouč pily, průvodič
Síla odstředivá, kuličky
Regulátor rychlosti
Dostředivé zrychlení planet
Gravitační pole zemské
Intenzita gravitačního pole
Intenzita gravitačního pole
Kruhová frekvence
Zvuk. Šíření zvuku
Vznik stojatého vlnění
Huygensův princip
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Model atomu
Kapacita deskového kondenzátoru
Magnetické pole Země
Polarizace elektrod, akumulátory
Rentgenové záření
Rotační vektory, rezonance napětí
Index lomu
Atomová fyzika, jádro
Radioaktivita
Energie, elektron, Einsteinova teorie
Existence hmoty


Související stránky v knihovně

Automatické přetypování (konverze)
Datová služba
FAX
Jehličkové tiskárny
Parametry přípojných bodů a poskytovatelů internetu
Počítačové sběrnice
Proč digitální technologie?
Přístupové rychlosti v jednotlivých úrovních
Rámcová a multirámcová struktura v 16 kanálu
Transportní přenosový systém
Umělá inteligence
První automobil a motocykl
První let, Jan Kašpar
Mazání, zbytkový magnetismus
Postupná a odražená vlna
Šíření elektromagnetických vln
Družicové spoje
Vzácné plyny
Nebeská tělesa
Země a vesmír
Vliv turbulencí na rozptyl vlnění
Atmosférický lom
Radiační, vyzařovací typ inverze
Zisk anténní soustavy
Vysvětlivky k meteorologickým zkratkám
Řecká abeceda, metrická soustava
Fyzikální veličiny a jednotky
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Gravitační síla, gravitační pole
Neuspořádaný pohyb částic
Stlačení kapalného tělesa
Elektrické pole
Póly magnetů
Magnetické pole Země
Jednotka délky, metr
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Anion, vodík
Pentahydrát síranu měďnatého
Látkové množství
Sluneční záření
Kyslíkový konvertor
Taktování jedním taktem
Balón, normální tlak
Průměrná rychlost pohybu
Rychlost šíření světla
Model atomu
Babylónská říše
Rozložení molekul, graf
Chemické reakce a přeměny
Chemická rovnováha
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Fyzika pro 9 třídu
Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Fyzika pro 6 třídu
Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro