www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr

atmosféra, tlak, barometr, vzduch, hydrostatický tlak, tlak vzduchu, hustota plynu

Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Související stránky v této knize

Pohyb rovnoměrně zpožděný
Pohyb ve vzduchoprázdnu
Těžiště a stabilita
Setrvačník váhy
Atmosféra a plyn
Atmosféra a plyn
Hydrostatický tlak, působení kapaliny
Vztlak v kapalinách
Plování těles. Hustoměr
Plování těles. Hustoměr
Kapilární jevy
Vlastnosti plynů
Boyleův zákon
Aneroid Vidiho, Bourdonův
Tlakoměr, barograf, aneroid
Tlakoměr, barograf, aneroid
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Rovnice kontinuity
Dynamický tlak, rovnice Bernoulliho
Ustálený proud ideální kapaliny
Statický tlak, hustota proudnic
Statický tlak, hustota proudnic
Podtlak v kapalině, hydrodynamický paradox
Podtlak v kapalině, hydrodynamický paradox
Fyzikální základy letu, proudění vzduchu
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Rotační vývěva olejová
Vodní turbína
Nauka o teple, Termika, Kinetické teplo
Objemová roztažnost plynů
Stálý tlak a absolutní teplota
Rozpínavost plynů
Rozpínavost plynů
Stavová rovnice plynů
Změna skupenství
Kondenzace, destilace, sublimace
Vlhkost vzduchu
Benzín smíšený se vzduchem
Proudový motor, lednička
Zdroje zvuku
Píšťala retná a jazýčková
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Řazení kondenzátorů
Intenzita, indukce magnetického pole
Proud iontů
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech
Elektromagnetické vlnění
Zákon lomu, refrakce
Přehled záření, povaha světla
Umělé přeměny prvků


Související stránky v knihovně

Kondenzátor (Součástka)
Mikrofon (Součástka)
Rok 1607 až rok 1647
Věcný rejstřík písmeno V
Ionosféra
Frekvence rádiové vlny
Nebeská tělesa
Atmosféra, zmrzlý čpavek
Šíření vln v ionosféře
Rychlost elektromagnetických vln
Šíření VKV za obzor
Meteorologické hlediska přenosu
Vakuové usměrňovací diody
Pružina
Počasí, termograf
Vedení proudu v plynech
Vzduch, kyslík a život
Alkeny a Alkiny
Hoření látek se vzduchem
Struskotvorné přísady pro vysokou pec
Vzduch pro vysokou pec
Výroba oceli
Výroba oceli v pecích
Tavení oceli ve vakuu
Kalení oceli
Pohyb molekul
Hydrostatický tlak, vztlak
Vlastnosti detektorů, převod AMI kódu
Čidlo, pohyb, chuť, čich
Povrchová síla, izotermika
Fázový diagram, hustota, tlak
aretace, atenuátor, atmosféra, atom
elektrovolt, elektřina, atmosféra, ostrost
Geografická sféra
Atmosféra, teplota vzduchu
Počasí a podnebí
Klimatické podmínky
Vliv vzdušných proudů
Krajina a životní prostředí
Atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra
Podnebí Euroasie
Cyklóny a anticyklóny
Krajinná sféra v místní oblasti
asynchronní reakce - atmosféra
hydrometalurgie - hydrostatický tlak
tížnice - tlak
vzduch - vzdutí
Úvod k obezitě
Chemická impregnace
Síra, vzduch, pec
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Fyzika pro 6 třídu
Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro