www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Atmosféra a plyn

tlak, atmosféra, pružina, eliptický průřez, Vidiho manometr, pohyblivý píst, přístroje, stěna válce

Atmosféra a plyn
Související stránky v této knize

Těžiště a stabilita
Setrvačník váhy
Hydrostatický tlak, působení kapaliny
Vztlak v kapalinách
Plování těles. Hustoměr
Kapilární jevy
Vlastnosti plynů
Boyleův zákon
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Aneroid Vidiho, Bourdonův
Tlakoměr, barograf, aneroid
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Rovnice kontinuity
Dynamický tlak, rovnice Bernoulliho
Ustálený proud ideální kapaliny
Statický tlak, hustota proudnic
Podtlak v kapalině, hydrodynamický paradox
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Rotační vývěva olejová
Vodní turbína
Nauka o teple, Termika, Kinetické teplo
Objemová roztažnost plynů
Stálý tlak a absolutní teplota
Rozpínavost plynů
Změna skupenství
Kondenzace, destilace, sublimace
Síla odstředivá, kuličky
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu


Související stránky v knihovně

Elektrické vlastnosti rozhraní U
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní U pro ústředny V. generace
Greatzův můstek
I. Stupňové prostorové spojovací pole
ISDN připojení na bezšňůrové telefonní přístroje
ISDN telefony
Měřící přístroje a zkušební zařízení
Mikrofon (Součástka)
Můstkové zapojení diod pro určení jedné polarity
Princip spojování v prostorovém spojovacím poli
Přehled zpráv rozhraní V mezi L2 a L3 vrstvou
Věcný rejstřík P až P
Ionosféra
Nebeská tělesa
Atmosféra, zmrzlý čpavek
Šíření vln v ionosféře
Rychlost elektromagnetických vln
Šíření VKV za obzor
Meteorologické hlediska přenosu
Základní zapojení vibračního měniče
Pružina
Vzájemné působení dvou částic
Měření objemu pevného tělesa
Hmotnost tělesa, kilogram
Elektrický zvonek
Alkeny a Alkiny
Vzduch pro vysokou pec
Výroba oceli
Tavení oceli ve vakuu
Pružina, síla
Vlastnosti detektorů, převod AMI kódu
Čidlo, pohyb, chuť, čich
Fázový diagram, hustota, tlak
aretace, atenuátor, atmosféra, atom
elektrovolt, elektřina, atmosféra, ostrost
Geografická sféra
Atmosféra, teplota vzduchu
Počasí a podnebí
Klimatické podmínky
Vliv vzdušných proudů
Krajina a životní prostředí
Atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra
Podnebí Euroasie
Cyklóny a anticyklóny
Krajinná sféra v místní oblasti
asynchronní reakce - atmosféra
průtoková hybnost - pružina
tížnice - tlak
Úvod k obezitě
Chemická impregnace
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro