www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Práce elektrického proudu

jednotka výkonu, kůň, watt, kilowatthodina, rovnice

Práce elektrického proudu
Související stránky v této knize

Svislý vrh vzhůru
Soustava jednotek, MKSA, CGS
Rovnice kontinuity
Dynamický tlak, rovnice Bernoulliho
Ustálený proud ideální kapaliny
Stavová rovnice plynů
Kalorimetrická rovnice
Magnetické napětí
Maxwellovy rovnice, věty
Zobrazovací rovnice pro zrcadlo sférické
Poloměr křivosti
Souhlasná znaménka
Zobrazovací rovnice pro čočku
Paraxiální prostor
Jaderná energie


Související stránky v knihovně

Závislost ztrátového výkonu
Ohmův zákon
Jednotky v technické soustavě
Stabilizované zdroje napětí
Hustota proudu síťového transformátoru
Stabilizační účinnost se zřetelem na kolísání zatěžovacího proudu
Průchozí wattmetr
Cape me,Quia fugi
Kmitočtová závislost zesilovač RC
matice, kaskáda, rovnice, souřadnice
watt, wattmetr, weber, West
Rovnice, levá strana, pravá strana
Rovnice, funkční vztahy
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Odkazník o fyzice
Rejstřík klíčových slov pro fyziku ve vyhledávačích.
seznam/fyzika
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Fyzika pro 6 třídu
Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro