www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Obohacený uran

rozštěpené jádro, teplo, atomový reaktor, řízená reakce

Obohacený uran
Související stránky v této knize

Molekulární teorie tekutin
Boyleův zákon
Nauka o teple, Termika, Kinetické teplo
Délková roztažnost
Teplotní součinitel roztažnosti
Objemová roztažnost látek
Stálý tlak a absolutní teplota
Stavová rovnice plynů
Měření teploty
Měrné teplo
Kalorimetrická rovnice
Množství tepla
Teplota tání
Vypařování, var
Kondenzace, destilace, sublimace
Páry nasycené a přehřáté. Kritický stav
Kritický bod teploty
Vlhkost vzduchu
Využití tepelné energie v praxi
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Řazení vodičů
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Elektrické pole, hustota náboje
Elektromagnetické pole
Třífázové proudy
Přenos elektrické energie na dálku


Související stránky v knihovně

Síťový transformátor
Vliv cizího záření na PN přechod
Vyzařování PN přechodů
Rok 1944 až rok 1947
Methan, koks, teplo, dinas
Teplo, trojný bod, H2O
Větrací otvory, teplo, spolehlivost napájení
Energetické hladiny
Teplo, tepelné jednotky, tepelná vodivost
Anodový ztrátový výkon
Měření teploty, Anders Celsius
Kyselý a zásaditý roztok
Hoření látek se vzduchem
Uvolnění tepla při reakci
Výhřevnost paliva
Čistota oceli
Lihový kahan
Elektrické teplo, energie
Výbojkový šumový generátor
Sluneční soustava
Délka dne a noci
Nadmořská výška
Eroze, terasování svahů
Vnitřní tepelný odpor
Předpony násobků a dílů
Fyzika pro 7 třídu
Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro