www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Svislý vrh vzhůru

zpoždění, číselná velikost, brzdy, rovnice, padat, volný pád

Svislý vrh vzhůru
Související stránky v této knize

Pohyb rovnoměrně zpožděný
Soustava jednotek, MKSA, CGS
Práce elektrického proudu
Hydrostatický tlak, působení kapaliny
Rovnice kontinuity
Dynamický tlak, rovnice Bernoulliho
Ustálený proud ideální kapaliny
Stavová rovnice plynů
Kalorimetrická rovnice
Magnetické napětí
Maxwellovy rovnice, věty
Zobrazovací rovnice pro zrcadlo sférické
Poloměr křivosti
Souhlasná znaménka
Zobrazovací rovnice pro čočku
Paraxiální prostor
Jaderná energie


Související stránky v knihovně

Časová pole
Časové vazby a dispozice HSP
Komutační vlastnosti PN přechodů
Impuls, náběh, zpoždění, šířka, doběh, přesah
Zpoždění logického členu
Volný pád, pohyb rovnoměrně zpožděný
Hustota proudu síťového transformátoru
Stabilizační účinnost se zřetelem na kolísání zatěžovacího proudu
Čas v logických systémech
Hydraulický zvedák
Paralelní analogově digitální převodník
Přímé, nepřímé a relativní adresování
Kmitočtová závislost zesilovač RC
matice, kaskáda, rovnice, souřadnice
zpoždění, zpracování, zpráva, zrcadlo, ztráty
Zpoždění výstupního signálu
Rovnice, levá strana, pravá strana
Rovnice, funkční vztahy
Generátor sudé parity
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Fyzika pro 6 třídu
Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro