www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Polarizace elektrod, akumulátory

okyselená voda, neutrální atom, kladné ionty, vodík, kyselina sírová, voda, anionty, pokovování, roztok, skalice modrá

Polarizace elektrod, akumulátory
Související stránky v této knize

Kapaliny, plyny, tekutiny
Hustota kapaliny
Vlastnosti plynů
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Průtoková komora
Rotační energie v kapalinách
Vodní turbína
Bimetalický pásek
Kalorimetrická rovnice
Kondenzace, destilace, sublimace
Páry nasycené a přehřáté. Kritický stav
Model atomu
Kapacita deskového kondenzátoru
Kapacita deskového kondenzátoru
Intenzita, indukce magnetického pole
Vybíjení akumulátoru
Astronomická refrakce
Kerrův článek
Atomová fyzika, jádro


Související stránky v knihovně

Rok 1726 až rok 1738
Věcný rejstřík písmeno V
Vzácné plyny
Nebeská tělesa
Kyselina sírová, H2SO4
Kyselina sírová, teplota elektrolytu
Normy spotřeby materiálů
Obsah míchačky, mleté vápno
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Vlastnosti kapalin a plynů
Stlačení kapalného tělesa
Proud v kapalinách
Cukr, sůl, naftalen
Saponát, pěna, aerosoly
Oddělování vody a oleje
Filtrační papír
Nerozpustné materiály
Voda v domácnosti
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Anion, vodík
Rozpuštěná látka
Kyslíkaté kyseliny
Tvrdnutí vápenné malty
Reakce kyseliny a hydroxidu
Tuky, esterifikace
Pentahydrát síranu měďnatého
Látkové množství
Mol, jednotka látkového množství
Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého
Galvanické pokovování
Rezavění železných předmětů
Ochrana ovzduší
Kyslíkový konvertor
Tání a tuhnutí
Hofmannův přístroj, elektrolýza
Model atomu
Život a práce v Egyptě
Otužování, slunění, třes
Povrchová síla, izotermika
Chemické reakce a přeměny
Chemická rovnováha
Eliminační reakce, alkohol
Dusíkaté deriváty
Povrch Měsíce, kráter
Příkopové propadliny
Eroze, terasování svahů
Používání průmyslových hnojiv
Biota a její změny
Vodní a lesní hospodářství
kyseliny chlorsuflonová - kyselina sírová
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Fyzika pro 8 třídu
Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Odkazník o fyzice
Rejstřík klíčových slov pro fyziku ve vyhledávačích.
seznam/fyzika
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Fyzika pro 7 třídu
Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro