www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Generátory a elektrické motory

generátor, hvězda, trojúhelník, proud, nulový vodič, sdružené napětí, tři fáze, fázové napětí, uzemnění, 220V

Generátory a elektrické motory
Související stránky v této knize

Výsledná rychlost, vodorovný vrh
Mechanická práce
Práce elektrického proudu
Rozklad síly
Otáčivý účinek síly. Moment síly
Proudění laminární a turbulentní
Průtoková komora
Dynamický tlak, rovnice Bernoulliho
Ustálený proud ideální kapaliny
Statický tlak, hustota proudnic
Podtlak v kapalině, hydrodynamický paradox
Fyzikální základy letu, proudění vzduchu
Vodní turbína
Dráha pohybu rovnoměrně zrychleného
Kruhová frekvence
Ultrazvukový generátor
Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Elektrický proud
Elektrický náboj
Základní zákony proudu
První zákon Kirchhoffův
Ohmův zákon
Řadění článků, měření odporu
Práce, výkon proudu
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Kapacita a kondenzátory
Magnetické siločáry
Intenzita magnetického pole
Magnetické napětí
Balistický galvanometr
Indukčnost vodiče, Henry
Magnetismus
Třífázové proudy
Spojení do hvězdy, spojení do trojúhelníku
Spojení do hvězdy, spojení do trojúhelníku
Spojení do hvězdy, spojení do trojúhelníku
Vedení elektřiny v kapalinách
Nabíjení akumulátoru
Proud iontů
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech
Elektronkový usměrňovač
Mřížková charakteristika triody
Rotační vektory, rezonance napětí
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Vodivost
Výkon střídavého proudu
Ohnisková vzdálenost
Zákon lomu, refrakce
Astronomická refrakce
Hmota a energie
Částice, pole, hmota, foton


Související stránky v knihovně

Aktivní součástky
Analogové zpracování účastnického vedení
Analogový signál superponovaný
Astabilní klopný obvod
Baterie (Součástka)
Cívka (Součástka)
Definice předpony slova se změnou koncovky (musí být v DBF)
Derivační článek
Diferenciální odpor; linearita křivky
Digitální signál superponovaný
Digitální signál
Dioda (Součástka)
Dioda jako stabilizační prvek
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Filtrační článek
Fotodioda (Součástka)
Funkční bloky metody CAM
Fyzické parametry signálů
Galvanická vazba tranzistorů
Generátor pilovitého průběhu
Generátor skokového průběhu
Generátor trojúhelníkového průběhu
Generátory signálů
Greatzův můstek
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu
Horizontální řízení směru tisku
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Hybridní součástky
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení Ifmax a Ifimpmax
Informativní určení vlivu Ir
Integrační článek
Integrovaný obvod (Součástka)
Jednobitové řízení zvukového výstupu
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutační vlastnosti PN přechodů
Kontrola činnosti optočlenu
LED dioda (Součástka)
Maximální výstupní napětí
Maximální výstupní proud
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro