www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Spojení do hvězdy, spojení do trojúhelníku

součet hodnot, uzavřený obvod, cívka, generátor, spotřebič, hvězda

Spojení do hvězdy, spojení do trojúhelníku
Související stránky v této knize

Ultrazvukový generátor
Elektrické napětí
Magnetické napětí
Balistický galvanometr
Magnetický tok
Indukční čáry, elektromagnet
Elektromagnetická indukce
Generátory a elektrické motory
Generátory a elektrické motory
Autotransformátor
Obrazovka s elektrostatickým vychylováním
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Zákon lomu, refrakce
Hmota a energie


Související stránky v knihovně

Astabilní klopný obvod
Cívka (Součástka)
Definice předpony slova se změnou koncovky (musí být v DBF)
Digitální signál
Elektronické základní součástky
Funkční bloky metody CAM
Generátor pilovitého průběhu
Generátor skokového průběhu
Generátor trojúhelníkového průběhu
Generátory signálů
Indukční a vázaná vazba
Jednobitové řízení zvukového výstupu
Obdélník a jeho generátor
Obvodové řešení
Obvody pro jednoduchou modulaci výstupního zvukového signálu
Obvody tlačítek
Reproduktor (Součástka)
Vysílač 16kHz tarifních impulsů
Vzestupné a sestupné hrany obdélníkových impulsů
Vznik šumů na PN přechodech
Rok 1889, rok 1890
Rok 1904 až rok 1906
Věcný rejstřík E až G
Zdroje pilovitého napětí
Magnetofon
Přijímací antény pro televizi
Cyklově řízené spínače
Stabilizace výstupního napětí
Rozsah stupnice voltmetru
Dálkové ovládání výkonových spínačů
Zapojení, průběh a výpočet usměrňovače
Cívka, indukčnost, Henry
Kruhový kmitočet
Kombinace vázaných rezonančních obvodů
Výpočet indukčnosti plošné cívky
Počet závitů plošné cívky
Základní funkce přijímače FM
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Závislost fázového posuvu na kmitočtu
Stabilizované zdroje napětí
Vinutí na společném jádře
Stabilizované zdroje
Konstantní napětí na doutnavce
Jednoduchý elektrický obvod
Magnetické pole cívky
Směr siločar magnetického pole
Elektromagnet
Obloukové sváření
Indukční elektrická pec
Elektrický obvod
Odkazník o fyzice
Rejstřík klíčových slov pro fyziku ve vyhledávačích.
seznam/fyzika
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Fyzika pro 8 třídu
Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro