www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Vznik střídavého napětí

dynamový plech, intenzita, Weber, vodič, plocha, uhlíkové kartáče, kolem osy

Vznik střídavého napětí
Související stránky v této knize

Impuls síly a hybnost tělesa
Moment otáčení
Tlak v kapalinách, manometry
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Úhlová rychlost
Kotouč pily, průvodič
Volná osa, setrvačník
Odraz, lom a ohyb vlnění
Intenzita zvuku, hlasitost
Rychlost šíření zvuku. Odraz zvuku
Elektrické napětí
Základní zákony proudu
První zákon Kirchhoffův
Odpor vodiče
Řazení vodičů
Elektrické pole
Orientace siločar
Coulombův zákon
Elektrický potenciál a napětí
Elektrický potenciál a napětí
Intenzita elektrického pole
Intenzita elektrického pole
Magnetické siločáry
Pohyblivý vodič v magnetickém poli
Indukční čáry, elektromagnet
Indukčnost vodiče, Henry
Generátory a elektrické motory
Elektromagnetické vlna a kmity
Fázový posun, tlumivka
Vodivost
Fotometrický zákon
Paprsek odrážející se světlem
Radioaktivita


Související stránky v knihovně

Aktivní součástky
Dioda (Součástka)
Jednosměrná I/O brána
Kondenzátor (Součástka)
Obecný popis diody a základní funkční zapojení
Paralelně sériový převodník
Řízení výstupního zvukového kanálu, Funkce MUTE
Sériově paralelní převodník
Sluchátko (Součástka)
Velikost přechodových odporů
Rozklad feudalismu a počátky kapitalismu
Mikrofony
Vznik elektromagnetického vlnění
Šíření krátkých vln
Vysílací antény
Přijímací antény
Barevné složky signálu RGB
Ochrana nulováním
Magnetické vlastnosti látek
Částice krystalové struktury
Pojistka, vařič
Magnetické pole cívky
Elektrické izolanty
Struktura lavinové diody, kvantový výtěžek
watt, wattmetr, weber, West
Rostlinstvo a živočišstvo Evropy
intenzita - intenzivní veličina
vodící čep - vodič
Parametry opravných zařízení
Fyzikální vzorce
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Fyzika pro 9 třídu
Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro