www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Indukčnost vodiče, Henry

vířivé proudy, nakrátko, Lenzovo pravidlo, hliník, indukce, Foulcaultovy proudy, napětí, Waltenhofenové kyvadlo

Indukčnost vodiče, Henry
Související stránky v této knize

Povrchové napětí
Roztažení uzavřeného vlákna
Kalorimetrická rovnice
Kondenzace, destilace, sublimace
Elektrické napětí
První zákon Kirchhoffův
Ohmův zákon
Elektromotorická síla, svorkové napětí
Řadění článků, měření odporu
Elektrický potenciál a napětí
Intenzita elektrického pole
Elektrická indukce
Kapacita a kondenzátory
Polarizace dialektrika
Řazení kondenzátorů
Sériové a paralelní zapojení kondenzátorů
Termoelektrické napětí
Magnetické napětí
Intenzita, indukce magnetického pole
Elektromagnetická indukce
Elektromagnetická indukce
Maxwellovy rovnice, věty
Maxwellovy rovnice, věty
Magnetické pole, magnetická indukce
Vznik střídavého napětí
Časový průběh střídavého napětí
Generátory a elektrické motory
Transformátory, kotva
Přenos elektrické energie na dálku
Nabíjení akumulátoru
Vedení elektřiny v plynech
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech
Anodová charakteristika diody
Elektronkový usměrňovač
Fotoelektrický jev
Reaktance
Rotační vektory, rezonance napětí
Pythagorova věta
Fázový posun, tlumivka
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Vodivost
Řádkové a obrazové synchronizační impulsy


Související stránky v knihovně

A-D čítač
Aktivní součástky
Analogový signál superponovaný
Astabilní klopný obvod
Baterie (Součástka)
Bistabilní polovodičové prvky
Budič koncového stupně
Budič koncového stupně
Časový a zátěžový test
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
Derivační článek
Diferenciální odpor; linearita křivky
Digitální signál superponovaný
Digitální signál
Dioda (Součástka)
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Dioda jako stabilizační prvek
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektronické pasivní součástky
Emitorový sledovač
FB - Změna hodnot vstupního signálu
Filtrační článek
Filtry jako funkční bloky
Forma řízení HSP
Fotodioda (Součástka)
Funkční bloky metody CAM
Fyzické parametry signálů
Galvanická vazba tranzistorů
Generátor skokového průběhu
Generátory signálů
Greatzův můstek
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu
Informativní určení hodnot Urmax a Urimpmax
Informativní určení vlivu Ir
Integrační článek
Jednobitové řízení zvukového výstupu
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Kapacitní vazba
Kombinovaný signál
Koncový stupeň
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro