www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Intenzita, indukce magnetického pole

vzduch, hustota toku, diamagnetické látky, indukce, magnetický tok, vizmut, voda

Intenzita, indukce magnetického pole
Související stránky v této knize

Pohyb rovnoměrně zpožděný
Pohyb ve vzduchoprázdnu
Kapaliny, plyny, tekutiny
Plování těles. Hustoměr
Hustota kapaliny
Vlastnosti plynů
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Průtoková komora
Statický tlak, hustota proudnic
Podtlak v kapalině, hydrodynamický paradox
Rotační energie v kapalinách
Fyzikální základy letu, proudění vzduchu
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Vodní turbína
Bimetalický pásek
Stavová rovnice plynů
Kalorimetrická rovnice
Kondenzace, destilace, sublimace
Páry nasycené a přehřáté. Kritický stav
Vlhkost vzduchu
Benzín smíšený se vzduchem
Proudový motor, lednička
Zdroje zvuku
Píšťala retná a jazýčková
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Elektrická indukce
Kapacita a kondenzátory
Polarizace dialektrika
Kapacita deskového kondenzátoru
Řazení kondenzátorů
Elektromagnetická indukce
Indukčnost vodiče, Henry
Maxwellovy rovnice, věty
Magnetické pole, magnetická indukce
Polarizace elektrod, akumulátory
Proud iontů
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech
Reaktance
Elektromagnetické vlnění
Zákon lomu, refrakce
Astronomická refrakce
Přehled záření, povaha světla
Umělé přeměny prvků


Související stránky v knihovně

Kondenzátor (Součástka)
Věcný rejstřík písmeno V
Elektrodynamické tlakové mikrofony
Frekvence rádiové vlny
Normy spotřeby materiálů
Obsah míchačky, mleté vápno
Regulátor rychlosti otáčení motorku
Kruhový kmitočet
Vakuové usměrňovací diody
Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Filtrační tlumivky, nové druhy materiálů
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno
Pružina
Vlastnosti kapalin a plynů
Indukční čáry
Počasí, termograf
Vedení proudu v plynech
Cukr, sůl, naftalen
Saponát, pěna, aerosoly
Oddělování vody a oleje
Filtrační papír
Voda v domácnosti
Vzduch, kyslík a život
Anion, vodík
Rozpuštěná látka
Tvrdnutí vápenné malty
Reakce kyseliny a hydroxidu
Tuky, esterifikace
Mol, jednotka látkového množství
Hoření látek se vzduchem
Ochrana ovzduší
Mechanické vlastnosti
Struskotvorné přísady pro vysokou pec
Výroba oceli v pecích
Indukční elektrická pec
Kalení oceli
Pohyb molekul
Tání a tuhnutí
Směr indukovaného proudu
Transformace střídavého proudu
Princip činnosti feritové paměti
Stejnosměrné ampérmetry
Průchozí wattmetr
Život a práce v Egyptě
Otužování, slunění, třes
Povrchová síla, izotermika
indikace, indikátor, indukce, induktance
Povrch Měsíce, kráter
Příkopové propadliny
Atmosféra, teplota vzduchu
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Fyzika pro 8 třídu
Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Fyzika pro 9 třídu
Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro