www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Pohyblivý vodič v magnetickém poli

kovová lamela, magnet, ocel, silný magnet

Pohyblivý vodič v magnetickém poli
Související stránky v této knize

Objemová roztažnost plynů
Kalorimetrická rovnice
Odpor ocelového drátu
Elektromagnetické pole
Magnetické siločáry
Intenzita magnetického pole
Magnetické napětí
Balistický galvanometr
Intenzita, indukce magnetického pole
Indukční čáry, elektromagnet
Elektromagnetická indukce
Magnetické pole, magnetická indukce
Měkká ocel, siločára
Měkká ocel, siločára
Magnetické pole Země
Magnetické pole Země
Intenzita pole, Indikační magnetka
Vybíjení akumulátoru
Elektromagnetické vlna a kmity
Reaktance
Jiskřiště
Elektromagnetické vlnění
Přehled záření, povaha světla


Související stránky v knihovně

Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Mechanika validátoru
Obvody validátoru
Odporová vazba
Princip HSP s jazýčkovým relé a magnetickým přidržením
Vlastnosti řízení HSP
Rok 1827 až rok 1831
Věcný rejstřík L až M
Věcný rejstřík N až O
Elektromagnetické tlakové mikrofony
Termoelektrický jev
Značky ve výkresech, výpočet konstrukcí
Výhřevnost paliva, délková roztažnost
Magnetizace látky
Galvanometr
Magneticky měkká ocel
Obor strojnictví v české republice
Tavení oceli ve vakuu
Zpracování oceli
Třída normy hutnictví
Pozvolné chlazení
Čas a teplota při žíhání
Syntéza logických funkcí
Tání a tuhnutí
Magnetické pole Země
Bodové svařování
magistrála, magnet, magnetismus, magnetizace
Státy jižní Asie
Blokové schéma klávesnice
Kovový materiál, tloušťka, ocel, tvárnost
Úchytka, ocel, tažení za studena
Metrický závit, šroub
Podložky s nosem, válcové, kuželové kolíky
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Fyzika pro 7 třídu
Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Fyzika pro 8 třídu
Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro