www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Řazení kondenzátorů

vakuum, vzduch, baterie, permitivita, napětí, nabíjení, paralelní

Řazení kondenzátorů
Související stránky v této knize

Pohyb rovnoměrně zpožděný
Pohyb ve vzduchoprázdnu
Plování těles. Hustoměr
Povrchové napětí
Roztažení uzavřeného vlákna
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Statický tlak, hustota proudnic
Podtlak v kapalině, hydrodynamický paradox
Fyzikální základy letu, proudění vzduchu
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Stavová rovnice plynů
Kondenzace, destilace, sublimace
Vlhkost vzduchu
Benzín smíšený se vzduchem
Proudový motor, lednička
Zdroje zvuku
Píšťala retná a jazýčková
Elektrický náboj
Elektrické napětí
Ohmův zákon
Elektromotorická síla, svorkové napětí
Řadění článků, měření odporu
Řadění článků, měření odporu
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Permitivita a dialektrická konstanta prostředí
Permitivita a dialektrická konstanta prostředí
Elektrický potenciál a napětí
Intenzita elektrického pole
Sériové a paralelní zapojení kondenzátorů
Sériové a paralelní zapojení kondenzátorů
Termoelektrické napětí
Magnetické napětí
Intenzita, indukce magnetického pole
Elektromagnetická indukce
Indukčnost vodiče, Henry
Maxwellovy rovnice, věty
Vznik střídavého napětí
Časový průběh střídavého napětí
Generátory a elektrické motory
Přenos elektrické energie na dálku
Nabíjení akumulátoru
Vedení elektřiny v plynech
Proud iontů
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech
Anodová charakteristika diody
Elektronkový usměrňovač
Mřížková charakteristika triody
Fotoelektrický jev
Reaktance
Rotační vektory, rezonance napětí
Pythagorova věta
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Vodivost
Elektromagnetické vlnění
Vysokofrekvenční elektronika
Řádkové a obrazové synchronizační impulsy
Zákon lomu, refrakce
Přehled záření, povaha světla
Umělé přeměny prvků


Související stránky v knihovně

A-D čítač
Aktivní součástky
Analogový signál superponovaný
Astabilní klopný obvod
Baterie (Součástka)
Bistabilní polovodičové prvky
Budič koncového stupně
Budič koncového stupně
Časový a zátěžový test
Časový vyřazovač kanálů
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
Datové vlastnosti modemu a vašeho PC
Derivační článek
Diferenciální odpor; linearita křivky
Digitální signál superponovaný
Digitální signál
Dioda (Součástka)
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Dioda jako stabilizační prvek
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Emitorový sledovač
FB - Změna hodnot vstupního signálu
Filtrační článek
Filtry jako funkční bloky
Forma řízení HSP
Fotodioda (Součástka)
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční pásmová propusť
Frekvenční pásmová zádrž
Funkční bloky metody CAM
Fyzické parametry signálů
Galvanická vazba tranzistorů
Generátor skokového průběhu
Generátory signálů
Greatzův můstek
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
I/O Porty
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu
Odkazník o fyzice
Rejstřík klíčových slov pro fyziku ve vyhledávačích.
seznam/fyzika
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro