www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Jednotka potenciálu

náboj, pole, práce, definice, přenesení náboje, body pole

Jednotka potenciálu
Související stránky v této knize

Měření času
Mechanická práce
Práce stálé síly ve směru pohybu
Práce spotřebovaná při zvedání břemena
Výkon stroje a práce
Energie pohybu
Různoběžné síly
Vztlak v kapalinách
Vodní turbína
Gravitační pole zemské
Intenzita gravitačního pole
Harmonický pohyb, vratná síla
Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Elektrický náboj
Elektrické napětí
Práce, výkon proudu
Elektrické pole, hustota náboje
Elektrické pole, hustota náboje
Elektrické pole
Elektrické pole
Orientace siločar
Coulombův zákon
Elektrický potenciál a napětí
Intenzita elektrického pole
Elektrická indukce
Polarizace dialektrika
Kapacita deskového kondenzátoru
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické pole
Magnetické siločáry
Intenzita magnetického pole
Galvanometr s otáčivou cívkou
Magnetické veličiny
Intenzita, indukce magnetického pole
Indukční čáry, elektromagnet
Maxwellovy rovnice, věty
Magnetismus
Magnetické pole, magnetická indukce
Magnetické pole Země
Intenzita pole, Indikační magnetka
Transformátory, kotva
Vedení elektřiny v kapalinách
Výkon střídavého proudu
Astronomická refrakce
Základy fotometrie
Fotometrický zákon
Samovolně rozpadající jádro
Existence hmoty
Částice, pole, hmota, foton


Související stránky v knihovně

Časová pole
Čtvrtá generace ústředen
Digitální spojovací pole
Druhá generace ústředen
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
I. Stupňové prostorové spojovací pole
II. Stupňové prostorové spojovací pole
Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna
Kombinovaného spojovacího pole do 1000 účastníků
Kompresní pole CP
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutační vlastnosti PN přechodů
Kondenzátor (Součástka)
Mechanické a provozní vlastnosti HSP
Modul DIF
Nakopírování virového kódu na disk do exe souboru
Obecný popis a značení v systémech
Obecný popis dělení ústředen na generace
Paměť ROM
Počítačové sběrnice
Podrobnější analýza ISUP signálu
Princip HSP s jazýčkovým relé a magnetickým přidržením
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou triodou
Princip spojovacího pole s diodou
Princip spojovacího pole s doutnavkou
Princip spojovacího pole s tranzistorem
Princip spojovacího pole s tyratronem
Princip spojování v prostorovém spojovacím poli
Registr frekvenční volby
Řízení maticové zobrazovací jednotky
Segmentové zobrazovací jednotky
Sekundární definice proměnných a metod
Schéma pohybového pole tiskové hlavy
Teorie ZKCH (zpětná korekce chyb)
Tranzistor (Součástka)
Třetí generace ústředen
Tří a půltá generace ústředen
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost proudů v PN přechodech
Vlastnosti řízení HSP
Vlastnosti spojení vstupu a výstupu u HSP
Vliv cizího záření na PN přechod
Vnitřní struktura prostorového pole
Využití spínacích členů v telekomunikacích
Vyzařování PN přechodů
Vznik šumů na PN přechodech
Základní prostorový prvek
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro