www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Řadění článků, měření odporu

velikost proudu, pól článku, spojení článků, napětí, proud, paralelní, sérové, vodivé desky

Řadění článků, měření odporu
Související stránky v této knize

Mechanická práce
Práce elektrického proudu
Povrchové napětí
Roztažení uzavřeného vlákna
Proudění laminární a turbulentní
Průtoková komora
Dynamický tlak, rovnice Bernoulliho
Ustálený proud ideální kapaliny
Statický tlak, hustota proudnic
Podtlak v kapalině, hydrodynamický paradox
Fyzikální základy letu, proudění vzduchu
Vodní turbína
Kondenzace, destilace, sublimace
Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Elektrický proud
Elektrický náboj
Elektrické napětí
Základní zákony proudu
První zákon Kirchhoffův
Ohmův zákon
Ohmův zákon
Elektromotorická síla, svorkové napětí
Práce, výkon proudu
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Elektrický potenciál a napětí
Intenzita elektrického pole
Řazení kondenzátorů
Řazení kondenzátorů
Sériové a paralelní zapojení kondenzátorů
Sériové a paralelní zapojení kondenzátorů
Termoelektrické napětí
Magnetické siločáry
Intenzita magnetického pole
Magnetické napětí
Magnetické napětí
Balistický galvanometr
Elektromagnetická indukce
Indukčnost vodiče, Henry
Indukčnost vodiče, Henry
Maxwellovy rovnice, věty
Magnetismus
Vznik střídavého napětí
Časový průběh střídavého napětí
Třífázové proudy
Generátory a elektrické motory
Generátory a elektrické motory
Přenos elektrické energie na dálku
Nabíjení akumulátoru
Nabíjení akumulátoru
Vedení elektřiny v plynech
Proud iontů
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech
Elektronkový usměrňovač
Elektronkový usměrňovač
Mřížková charakteristika triody
Fotoelektrický jev
Reaktance
Rotační vektory, rezonance napětí
Rotační vektory, rezonance napětí
Pythagorova věta
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Vodivost
Vodivost
Výkon střídavého proudu
Řádkové a obrazové synchronizační impulsy
Částice, pole, hmota, foton


Související stránky v knihovně

A-D čítač
Aktivní součástky
Analogové zpracování účastnického vedení
Analogový signál superponovaný
Astabilní klopný obvod
Baterie (Součástka)
Bistabilní polovodičové prvky
Budič koncového stupně
Budič koncového stupně
Cívka (Součástka)
Časový a zátěžový test
Časový vyřazovač kanálů
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
Datové vlastnosti modemu a vašeho PC
Derivační článek
Diferenciální odpor; linearita křivky
Digitální signál superponovaný
Digitální signál
Dioda (Součástka)
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Dioda jako stabilizační prvek
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Emitorový sledovač
FB - Změna hodnot vstupního signálu
Filtrační článek
Filtry jako funkční bloky
Forma řízení HSP
Fotodioda (Součástka)
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční pásmová propusť
Frekvenční pásmová zádrž
Funkční bloky metody CAM
Fyzické parametry signálů
Galvanická vazba tranzistorů
Generátor skokového průběhu
Generátory signálů
Greatzův můstek
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu
Horizontální řízení směru tisku
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Hybridní součástky
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro