www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Elektrické napětí

coulomb, ampérsekunda, spotřebič, akumulátor, náboj, průřez vodiče, elementární náboj

Elektrické napětí
Související stránky v této knize

Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Elektrický náboj
Elektromotorická síla, svorkové napětí
Elektrické pole, hustota náboje
Elektrické pole
Coulombův zákon
Elektrický potenciál a napětí
Elektrický potenciál a napětí
Jednotka potenciálu
Elektrická indukce
Polarizace dialektrika
Elektromagnetické pole
Spojení do hvězdy, spojení do trojúhelníku
Vedení elektřiny v kapalinách
Polarizace elektrod, akumulátory
Nabíjení akumulátoru
Vybíjení akumulátoru
Samovolně rozpadající jádro


Související stránky v knihovně

Elektrické napětí
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutační vlastnosti PN přechodů
Kondenzátor (Součástka)
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost proudů v PN přechodech
Vliv cizího záření na PN přechod
Vyzařování PN přechodů
Vznik šumů na PN přechodech
Jednofázový střídač proudu
Cyklově řízené spínače
Olověné a NiCd akumulátory
Časová závislost nárazového proudu
Dálkové ovládání výkonových spínačů
Nabíječe akumulátorů, motorismus
Nabíječka s přepínáním 6V a 12V
Zapojení předzesilovače s MOSFET
Stabilizované zdroje napětí
Stabilizované zdroje
Konstantní napětí na doutnavce
Zředěná kyselina
Názvy a vzorce kyselin
Galvanické články a akumulátory
Nikl, olovo
Odpor materiálu vodiče
Výsledný odpor zapojení
Hofmannův přístroj, elektrolýza
Aritmetická jednotka počítače
Aritmetické instrukce
Graaffův generátor
Ionizace plynů
Velikost náboje paměťových kondenzátorů
Detekce vyzvánění
Přijímač ALGENA
Zpívající svíčky
Předpony násobků a dílů
Drážka, hřídel, náboj, důlek, vrcholový úhel
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Odkazník o fyzice
Rejstřík klíčových slov pro fyziku ve vyhledávačích.
seznam/fyzika
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro