www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Elektřina, elektrický proud, stavba atomu

atom, neutron, elementární náboj, jádro, obal atomu, Rutherfordovy, Borhovy, Kosselovy, hmota, proton, elipsa, elektrický náboj

Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Související stránky v této knize

Skaláry a vektory
Dráha rovnoměrného pohybu
Pojem síly
Energie pohybu
Síla odstředivá, kuličky
Model atomu
Model atomu
Elektrické napětí
Elektrické pole, hustota náboje
Kapacita deskového kondenzátoru
Balistický galvanometr
Indukční čáry, elektromagnet
Magnetické pole Země
Polarizace elektrod, akumulátory
Fázový posun, tlumivka
Nauka o světle, Optika
Nauka o světle, Optika
Atomová fyzika, jádro
Atomová fyzika, jádro
Atomová fyzika, jádro
Radioaktivita
Radioaktivita
Samovolně rozpadající jádro
Hmota a energie
Energie, elektron, Einsteinova teorie
Jaderná energie
Defekt, izotop, proton
Defekt, izotop, proton
Defekt, izotop, proton
Uvolňování jaderné energie
Obohacený uran
Obohacený uran
Plutonium, jaderné palivo
Mírové využití atomové energie
Chemické a biologické vlastnosti atomů
Částice, pole, hmota, foton
Částice, pole, hmota, foton


Související stránky v knihovně

Cívka (Součástka)
Systém chráněného adresování
Rok 1940 až rok 1943
Rok 1944 až rok 1947
Rok 1957 až rok 1959
Elektron, proton, neutron
Vzácné plyny
Hoření acetylenu
Oddělené elektrické prostředí
Schéma objehových drah atomu
Nositel náboje, valenční elektron, atom, mřížka
Perioda, fototyristory, řídící signál
Elipsa, ovál, trojúhelník, kružnice, vepsaná
Fyzikální veličiny a jednotky
Schematické znázornění donorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Model atomu
Ionty, krystal
Vzájemný dotyk těles
Elektrické pole
Časticové složení látek
Struktura atomů
Vznik chemické vazby
Molekuly a sloučeniny
Chemické vazby
Benzín, motorová nafta
Lineární polymery, vulkanizace
Elektrické pole, náboj
Model atomu
Štěpení uranu
Kubická mřížka
Relativní permitivita, dialektrikum
Chemické reakce a přeměny
Kovalentní vazby
izolátor, izotop, jádro, jakost, jas
materiál, hmota, zpracování, nasáklivost
atmosférická destilace - atom
jaderník - jádro
protlačovák - proton
Skupina proudových impulsů
Značka chemického prvku
Mezikruží, elipsa, kruh
Metrické závity, stoupání
Měřič zkreslení
Jádro, operační systém
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro