www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Dráha rovnoměrného pohybu

dráha, orientovaná úsečka, směr rychlosti, čas, hmota

Dráha rovnoměrného pohybu
Související stránky v této knize

Skaláry a vektory
Skaláry a vektory
Měření času
Základy kinematiky a tuhých těles
Pohyb hmotného bodu. Pohyby těles.
Rovnoměrný pohyb přímočarý
Diagram závislosti dráhy na čase
Rovnoměrný pohyb na čase
Okamžitá rychlost v čase
Pojem síly
Druhý pohybový zákon, zákon síly
Výsledná rychlost, vodorovný vrh
Práce stálé síly ve směru pohybu
Práce zrychlující síly
Energie pohybu
Vztlak v kapalinách
Dráha pohybu rovnoměrně zrychleného
Síla odstředivá, kuličky
Časové rozvinutí kmitavých pohybů
Spřažené kmity
Rychlost šíření vlnění. Délka vlny
Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Fotoelektrický jev
Radiolokace, radar, výškoměr
Nauka o světle, Optika
Radioaktivita
Samovolně rozpadající jádro
Umělé přeměny prvků
Energie, elektron, Einsteinova teorie
Defekt, izotop, proton
Plutonium, jaderné palivo
Částice, pole, hmota, foton


Související stránky v knihovně

Analogový signál superponovaný
Blokové zpracování
Časová pole
Časové dispozice rozhraní U
Časový a zátěžový test
Časový rámec PCM I.
Časový řadič kanálů
Časový spojovací článek
Časový vyřazovač kanálů
Čítače
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
Čtvrtá a půltá generace přenosových systémů
Čtvrtá generace ústředen
Datová služba
Datový formát metod a odpovědí SIP protokolu
Demultiplexer
Digitální signál
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Dioda jako stabilizační prvek
Druh slova
Druhá generace ústředen
Fyzické parametry signálů
Generátor pilovitého průběhu
Generátor trojúhelníkového průběhu
Informativní určení hodnot Urmax a Urimpmax
Informativní určení Ifmax a Ifimpmax
ISDN aneb kde je chyba?
ISDN modemy s analogovým výstupem
Jak to bylo s voláním zadarmo?
Jedno oktetový prvek
Jednotka videografiky
Klopné obvody
Kodéry
Kombinovaný signál
Logické dělení příkazů
Lokální přenosový systém
Makro vývojového diagramu
Modulovaný signál digitální
Multiplexer
Nakopírování virového kódu na disk do exe souboru
Nápájecí napětí
Napěťová přenosová charakteriskika
Napěťová přenosová charakteristika
Negace
Obecný popis a dělení
Obecný popis rozhraní PCM
Obecný popis technologie tranzistoru
Obvody tlačítek
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Fyzika pro 9 třídu
Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro