www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Vynucené kmity

zvon, ladička, rezonance, šroub, vrtule, hřídel, kmitočet, oscilátor, rezonátor

Vynucené kmity
Související stránky v této knize

Výslednice rovnoběžných sil
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Regulátor rychlosti
Časové rozvinutí kmitavých pohybů
Kruhová frekvence
Fáze kmitavého pohybu
Spřažené kmity
Skládání vlnění, interference
Amplituda výchylky
Zdroje zvuku
Píšťala retná a jazýčková
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Časový průběh střídavého napětí
Rotační vektory, rezonance napětí
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Vodivost
Jiskřiště
Radiotechnika, radiotelefonie
Ikonoskop, televize, superorthikon


Související stránky v knihovně

Reproduktor (Součástka)
Řízení hodnoty výstupního kmitočtu pomocí D/A
Rok 1726 až rok 1738
Rok 1910 až rok 1912
Rozhlasové přijímače
Automatické vyrovnání citlivosti AVC
Rozhlasová stereofonie
Osobní vozy škoda
Stroje pro výrobu betonu a malty
Zapojení pulsního měniče
Řídící obvod se členem RC
Kmitočet napájecího napětí
Nabíječ akumulátorů 12V
Funkční křivka rezonančního obvodu
Základní elektrické parametry tranzistoru
Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Vliv vzájemné vazby mezi obvody pásmových propustí
Ohyb a odrazy vln na zeměkouli
Parazitní modulace
Rušení na mezifrekvenčním kmitočtu
Zkreslení nízkofrekvenčního signálu
Oscilátory a směšovače vstupů
Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu
Automatické řízení citlivosti AVC
Souběhové kmitočty
Mezifrekvenční zesilovač
Monolitický filtr
Počítací diskriminátor
Fázová chyba ve stupních pilotního signálu 19kHz
Měření na stereofonním dekodéru
Jednotky zvuku
Germaniové usměrňovací napětí
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Zapojení ferorezonančního stabilizátoru s korekcí
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Kalení plamenem
Nakloněná rovina
Zdroj netlumených kmitů
Laděný osciloskop
Měřiče kapacity a indukčnosti
Měření činitele jakosti
Princip zapojení funkčního generátoru
Druhy fázového závěsu
Generátor hodinového signálu
Časování, kmitočet, střída signálu
Kmitočtová závislost zesilovač RC
kmitačka, kmitání, kmitočet, fáze
kmitočet, harmonický, reliéf, kritický
oscilátor, Colpittsův, koherentní, krystal
rezonátor, Fabryův, Perotův, Helmholtzův
Fyzika pro 9 třídu
Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Fyzika pro 7 třídu
Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Fyzika pro 8 třídu
Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro