www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Vlhkost vzduchu

kyslík, vzduch, relativní vlhkost, teplota, vodní pára, absolutní vlhkost, rosný bod

Vlhkost vzduchu
Související stránky v této knize

Pohyb rovnoměrně zpožděný
Pohyb ve vzduchoprázdnu
Molekulární teorie tekutin
Plování těles. Hustoměr
Boyleův zákon
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Statický tlak, hustota proudnic
Podtlak v kapalině, hydrodynamický paradox
Fyzikální základy letu, proudění vzduchu
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Lopatka oběžného kola turbíny
Stálý tlak a absolutní teplota
Stavová rovnice plynů
Stavová rovnice plynů
Měření teploty
Kondenzace, destilace, sublimace
Páry nasycené a přehřáté. Kritický stav
Využití tepelné energie v praxi
Benzín smíšený se vzduchem
Proudový motor, lednička
Zdroje zvuku
Píšťala retná a jazýčková
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Elektrické pole, hustota náboje
Řazení kondenzátorů
Intenzita, indukce magnetického pole
Proud iontů
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech
Elektromagnetické vlnění
Zákon lomu, refrakce
Přehled záření, povaha světla
Umělé přeměny prvků
Umělé přeměny prvků
Defekt, izotop, proton


Související stránky v knihovně

Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení vlivu Ir
Kondenzátor (Součástka)
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Rok 1948 až rok 1953
Věcný rejstřík písmeno V
Frekvence rádiové vlny
Nebeská tělesa
Ochlazování Země
Methan, koks, teplo, dinas
Závislost na teplotě
Závislost ztrátového výkonu
Atmosférický lom
Provedení autoantén a jejich instalace
Vakuové usměrňovací diody
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Předmluva ke knize
Pružina
Atomy a molekuly
Měření teploty, Anders Celsius
Počasí, termograf
Vedení proudu v plynech
Destilační přístroj
Vzduch, kyslík a život
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Kyslík, ozon O3
Rozpustnost pevných látek
Reakce kyseliny a hydroxidu
Měření teploty varu
Alkeny a Alkiny
Mol, jednotka látkového množství
Kvantitativní průběh reakce
Hoření látek se vzduchem
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Schéma vysoké pece
Struskotvorné přísady pro vysokou pec
Bessmerův konvertor
Reakční nádoba
Výroba oceli v pecích
Kalení oceli
Termální kalení, pevnost
Pohyb molekul
Lihový kahan
Rozložení molekul, graf
Tepelné motory, chladič
Povrchová síla, izotermika
Vodní pára, rosný bod
Assmanův aspirační psychometr
Absolutní, relativní, teplota, vlhkost, rosný bod
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Fyzika pro 8 třídu
Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro