www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Stavová rovnice plynů

nádoba, válec plynu, izotermický děj, izobarický děj, teplota, vzduch

Stavová rovnice plynů
Související stránky v této knize

Pohyb rovnoměrně zpožděný
Pohyb ve vzduchoprázdnu
Molekulární teorie tekutin
Tlak v kapalinách, manometry
Tlak v kapalině
Plování těles. Hustoměr
Vlastnosti plynů
Boyleův zákon
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Statický tlak, hustota proudnic
Podtlak v kapalině, hydrodynamický paradox
Fyzikální základy letu, proudění vzduchu
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Stálý tlak a absolutní teplota
Měření teploty
Kondenzace, destilace, sublimace
Vlhkost vzduchu
Vlhkost vzduchu
Benzín smíšený se vzduchem
Proudový motor, lednička
Zdroje zvuku
Píšťala retná a jazýčková
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Elektrické pole, hustota náboje
Řazení kondenzátorů
Intenzita, indukce magnetického pole
Proud iontů
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech
Elektromagnetické vlnění
Zákon lomu, refrakce
Přehled záření, povaha světla
Umělé přeměny prvků


Související stránky v knihovně

Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení vlivu Ir
Kondenzátor (Součástka)
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Věcný rejstřík M až N
Věcný rejstřík písmeno V
Frekvence rádiové vlny
Závislost na teplotě
Závislost ztrátového výkonu
Atmosférický lom
Vakuové usměrňovací diody
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Předmluva ke knize
Pružina
Atomy a molekuly
Vlastnosti kapalin a plynů
Měření teploty, Anders Celsius
Počasí, termograf
Vedení proudu v plynech
Destilační přístroj
Vzduch, kyslík a život
Rozpustnost pevných látek
Alkeny a Alkiny
Kvantitativní průběh reakce
Hoření látek se vzduchem
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Schéma vysoké pece
Struskotvorné přísady pro vysokou pec
Reakční nádoba
Výroba oceli v pecích
Kalení oceli
Termální kalení, pevnost
Pohyb molekul
Lihový kahan
Egyptský bůh, čerpadlo
Doprava kamenného kvádru
Bronzové obětní nádoby
Izotermický děj, izoterma
Izobarický děj, objem plynu
Izotermický děj, příjem tepla Q
Tepelné motory, chladič
Povrchová síla, izotermika
Fázový diagram, hustota, tlak
Absolutní, relativní, teplota, vlhkost, rosný bod
teorie funkce, teplota, Courier, termo, termočlánek
Úvod do zeměpisu
Atmosféra, teplota vzduchu
Antarktis
tepelný součinitel - teplota
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Fyzika pro 7 třídu
Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro