www.amapro.cz [Elektronika II.]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Elektronika II.

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace. Kniha je sice staršího data, ale základní principy z oblasti akustiky a reprodukce zvuku jsou stále platná. Dále zde naleznete něco o spínačích s diaky a triaky.


Předmluva k publikaci Elektronika 2

Impulsová technika
Impuls, náběh, zpoždění, šířka, doběh, přesah
Zesilování impulsového signálu
Přenosové vlastnosti zesilovače
Lineární tvarovací obvody
Tvarovací obvod RC
Derivační obvody
Schéma RC článků
Konstanta úměrnosti RC
Integrační obvody
Nelineární tvarovací obvody
Aktivní omezovače
Klopné obvody
Astabilní klopný obvod
AKO zesilovač s kladnou zpětnou vazbou
Monostabilní klopný obvod
Bistabilní klopný obvod
Nastavení bistabilního klopného obvodu
Zdroje pilovitého napětí
Generátor pilového napětí

Logické integrované obvody a mikroprocesory
Základní logické obvody
Hradlo AND, logický součin
Hradlo OR, logický součet
Negace, invertor
Technologie TTL
Zpoždění logického členu
Technologie MOS a CMOS
Modul a integrace tranzistorů na čipu
Funkční bloky mikropočítačů
Kodér a dekodér
Struktura dekodéru 1 ze 4
Přepínače, multiplexor a demultiplexor
Paměťové prvky a paměti
Sekvenční a klopné obvody RS, JK a T
Klopný obvod D, registr
Paralelní registr
Paměť MHB 2114
Dynamické paměti
Aritmetické a logické jednotky
Paralelní osmibitová sčítačka
Vratný čítač MH 74193
Vnitřní stavba čítače
ALU mikroprocesoru 8080
Práce s registry procesoru
Mikroprocesor a mikropočítač
Řízení procesorem
Procesor, paměť a program
Programový čítač adres
Operační kód procesoru
Vstupní a výstupní jednotky
Struktura mikropočítače
Časová jednotka s MHB 8253
Řízení technologických procesů
Řídící programy
Číslicové kódování programu
Shannon-Kotělnikovův teorém
Převodník číslo - napětí
Digitalizace spojitého signálu

Elektroakustika
Mikrofony
Základní vlastnosti mikrofonů
Elektrodynamické tlakové mikrofony
Elektromagnetické tlakové mikrofony
Konstrukce mikrofonu
Uhlíkové mikrofony
Reproduktory
Přímo vyzařující reproduktory
Ozvučnice
Nepřímo vyzařující reproduktory
Dělené reprodukce
Třípásmová reproduktorová soustava
Záznam zvuku
Mechanický záznam zvuku
Základní vlastnosti přenosek
Piezoelektrická přenoska
Magnetický záznam zvuku
Magnetofon
Uspořádání magnetické hlavy
Mazání, zbytkový magnetismus
Vícekanálové reprodukční systémy
Snímání stereo zvuku
Kvadrofonní zvukový signál
Záznam a reprodukce kvadrofonního signálu

Vznik a šíření elektromagnetických vln
Výpočet vysokofrekvenčního vedení
Postupná a odražená vlna
Stojatá vlna na vedení
Vstupní impedance vedení
Využití vf vedení
Vznik elektromagnetického vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Šíření elektromagnetické vlny
Ionosféra
Frekvence rádiové vlny
Šíření dlouhých a středních vln
Šíření krátkých vln
Šíření velmi krátkých vln
Antény
Vysílací antény
Vysílací antény pro VKV
Přijímací antény
Přijímací antény pro televizi
Anténa Yagi
Napáječe antén
Směrová charakteristika antény

Rozhlasový přenosový řetězec
Výroba primárních signálů
Zpracování zvuku
Sestavování programů
Rozhlasové vysílače
Skupinové schéma rozhlasového vysílače
Stavební prvky rozhlasového vysílače
Konstrukční uspořádání vysílače
Rozhlasové přijímače
Rozhlasový přijímač
Dlouhé, střední, krátké a velmi krátké vlny
Automatické vyrovnání citlivosti AVC
Rozhlasová stereofonie
Mono a stereo signál
Norma CCIR a OIRT
Stereofonní dekodér

Televizní přenosový řetězec
Snímací elektronka, kamera
Televize, prokládané řádkování
Televizní norma
Snímkové synchronizační impulsy
Způsob televizního vysílání
Televizní kanály normy DK a BG
Přeměna obrazu na televizní signál
Snímací elektronkový paprsek, Plumbikon
Barevná televize
Barevné složky signálu RGB
Kódování barevného signálu
Části televizního přijímače
Televizní soustavy NTSC, PAL, SECAM
Výroba úplného televizního obrazového signálu
Hledáček televizní kamery
Režie televizního programu
Realizační pracoviště televize
Záznam obrazového signálu
Magnetický pásek, záznam a hlava
Záznam na magnetický pásek
Obrazový televizní signál
Přenos televizního signálu
Směrové spoje
Obousměrný přenos
Družicové spoje
Satelitní přenos
Pozemní přijímací stanice
Televizní přijímače
Činnost přijímače pro černobílý obraz
Zvukový mezifrekvenční signál
Regulační obvody televize
Činnost přijímače pro barevný obraz
Průmyslová televize
Zobrazovací zařízení Monitor

Telekomunikační síť
Schéma telefonní přenosové sítě
Organizace telekomunikační sítě
Telefonní obvody MTO, UTO, TTO
Místní telefonie
Mezi tranzitní telefonní síť
Tarifování hovorů
Útlumový telefonní plán
Rotační číselnice
Impulsní volba DEC
Frekvenční volba MFC
Tlačítková číselnice
Dálnopis
Dálnopisný kód CCITT
Dálnopisná signalizace
Dálkové volby
Kabelové vedení pro sdělovací techniku
Dálkové kabely, světlovody
Optické vlnovody
Frekvenční dělení přenosové cesty
Přenosové cesty
Systémy s časovým dělením
Pulsně kódová modulace PCM
Časové dělení přenosové cesty
Přenos hovorového signálu
Telefonní ústředny
Spojovací pole PK
Prostorové spojovací pole
Časové spojovací pole
Řízení spojovacího pole
Generace spojovacích systémů
Generace telefonních ústředen
Dálkový přenos dat a informační systémy
Dálkový přenos dat
Integrovaný informační systém
Elektronické doručování dopisů
Číslicová obrazová technika

Vícevrstvé polovodičové součástky v regulační technice
Výkonové polovodičové součástky
VACh triaku a diaku
Dynamické vlastnosti tyristorů a triaků
Dynamické vlastnosti triaků
Základní obvody spínacích prvků
Chlazení výkonových spínacích součástek
Ochrana proti napěťovému přetížení
Paralelní a sériové řazení tyristorů
Řízení tyristorů a triaků
Volba parametrů řídícího signálu
Řídící obvody s členy RC
Řídící obvody s diakem
Řídící obvody s tranzistorem
Výkonové měniče
Fázově řízený usměrňovač
Reverzní obvody
Střídače stejnosměrného napětí na střídavé
Jednofázový střídač proudu
Stejnosměrné měniče
Střídavé měniče
Fázové řízení spínače
Cyklově řízené spínače


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro