www.amapro.cz [Elektronika II.]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace. Kniha je sice staršího data, ale základní principy z oblasti akustiky a reprodukce zvuku jsou stále platná. Dále zde naleznete něco o spínačích s diaky a triaky.


Časová jednotka s MHB 8253

MHB8251, dálnopis, měření frekvence, datová sběrnice, úloha, instrukce, směr přenosu, styková jednotka, příkaz, doplňkový obvod, budící obvody, sběrnice

Časová jednotka s MHB 8253
Související stránky v této knize

Modul a integrace tranzistorů na čipu
Vnitřní stavba čítače
Práce s registry procesoru
Mikroprocesor a mikropočítač
Mikroprocesor a mikropočítač
Řízení procesorem
Procesor, paměť a program
Programový čítač adres
Operační kód procesoru
Operační kód procesoru
Operační kód procesoru
Řídící programy
Rozhlasové vysílače
Obousměrný přenos
Telekomunikační síť
Dálnopis
Elektronické doručování dopisů


Související stránky v knihovně

BASIC
Bitová neekvivalence
Bitový součet
Bitový součin
Čítače
Deckrementace (odčítání)
Definice fráze s pro příznaky fráze ve slovníku
Definice fráze s pro shluky slov ve slovníku
Definice předpony slova se změnou koncovky (musí být v DBF)
Definice skupiny slov
Inckrementace (přičítání)
Instrukce podmíněného skoku
Instukce nepodmíněného skoku
Jednoduchá definice s předponou slova a filtrem vlastnosti
Jednosměrná I/O HOLD brána
Logické dělení příkazů
Mikroprocesor (Součástka)
Multiplexer
Nastavování příznaků Status registru
Negace
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, bez filtru vlastností)
P/S
Paměť ROM
Paralelní rozhraní
Počítačové sběrnice
Porovnání paměti a přímé hodnoty
Porovnání registru a paměti
Porovnání registru a přímé hodnoty
Posuny doprava a doleva
Princip HSP s jazýčkovým relé a proudovým přidržením
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Propojovací člen definované hodnoty
Přesun mezi pamětí a registry CPU
Přesun mezi registry CPU
Příkaz elementu
Rotace doprava a doleva
Sběrnicové rozhraní
SDL a větvení
SDL vývojové diagramy u rozhraní BRA
Skokové operace
Technické parametry zakončení ISDN
Vnitřní struktura prostorového pole
Volná definice (jedno elementová fráze, bez filtru vlastností)
Výkonná část translace (Generování tvaru)
Výkonná fáze translace (Ověření filtru)
Vynucení spuštění virového kódu v adresním prostoru
Zápis přímé hodnoty do registru CPU
Zásobník
Rok 1849 až rok 1852
Automatické hledání poruch
Polovodičová technika
Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro