www.amapro.cz [Elektronika II.]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace. Kniha je sice staršího data, ale základní principy z oblasti akustiky a reprodukce zvuku jsou stále platná. Dále zde naleznete něco o spínačích s diaky a triaky.


Astabilní klopný obvod

kolektor, proud, saturační, napětí, tranzistor, impedance

Astabilní klopný obvod
Související stránky v této knize

Derivační obvody
Schéma RC článků
Nelineární tvarovací obvody
Aktivní omezovače
Klopné obvody
Klopné obvody
AKO zesilovač s kladnou zpětnou vazbou
Monostabilní klopný obvod
Monostabilní klopný obvod
Monostabilní klopný obvod
Bistabilní klopný obvod
Zdroje pilovitého napětí
Zdroje pilovitého napětí
Generátor pilového napětí
Základní logické obvody
Hradlo AND, logický součin
Technologie TTL
Technologie TTL
Technologie MOS a CMOS
Modul a integrace tranzistorů na čipu
Dynamické paměti
Mikroprocesor a mikropočítač
Řízení technologických procesů
Převodník číslo - napětí
Základní vlastnosti mikrofonů
Elektromagnetické tlakové mikrofony
Konstrukce mikrofonu
Reproduktory
Ozvučnice
Výpočet vysokofrekvenčního vedení
Stojatá vlna na vedení
Stojatá vlna na vedení
Vstupní impedance vedení
Vstupní impedance vedení
Využití vf vedení
Využití vf vedení
Využití vf vedení
Vznik elektromagnetického vlnění
Antény
Antény
Vysílací antény
Přijímací antény
Přijímací antény pro televizi
Anténa Yagi
Automatické vyrovnání citlivosti AVC
Rozhlasová stereofonie
Činnost přijímače pro barevný obraz
Zobrazovací zařízení Monitor
Rotační číselnice
Frekvenční volba MFC
Dálkové volby
Časové spojovací pole
Vícevrstvé polovodičové součástky v regulační technice
Dynamické vlastnosti tyristorů a triaků
Dynamické vlastnosti triaků
Základní obvody spínacích prvků
Ochrana proti napěťovému přetížení
Paralelní a sériové řazení tyristorů
Paralelní a sériové řazení tyristorů
Řízení tyristorů a triaků
Volba parametrů řídícího signálu
Řídící obvody s členy RC
Řídící obvody s diakem
Řídící obvody s tranzistorem
Reverzní obvody
Střídače stejnosměrného napětí na střídavé
Jednofázový střídač proudu
Jednofázový střídač proudu
Fázové řízení spínače


Související stránky v knihovně

Astabilní klopný obvod
A-D čítač
Aktivní součástky
Analogové spínací členy
Analogové zpracování účastnického vedení
Analogový signál superponovaný
Baterie (Součástka)
Bistabilní polovodičové prvky
Budič koncového stupně
Budič koncového stupně
Cívka (Součástka)
Časový a zátěžový test
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
Dekodéry
Demultiplexer
Derivační článek
Diferenciální odpor; linearita křivky
Digitalizace v telekomunikacích
Digitální signál superponovaný
Digitální signál
Dioda (Součástka)
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Dioda jako stabilizační prvek
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Dva a půltá generace ústředen
Dvou systémový SDL automat
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Elektronka (Součástka)
Emitorový sledovač
FB - Změna hodnot vstupního signálu
Filtrační článek
Filtry jako funkční bloky
Filtry
Forma řízení HSP
Fotodioda (Součástka)
Fototranzistor (Součástka)
Funkční bloky metody CAM
Fyzické parametry signálů
Galvanická vazba tranzistorů
Generátor skokového průběhu
Generátory signálů
Grafy
Greatzův můstek
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu
Horizontální řízení směru tisku
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Elektronika v domácnosti
Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Prodejci součástek
Seznam firem prodávajících elektronické součástky
katalogy/prodejci_soucastek/
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro