www.amapro.cz [Elektronika II.]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace. Kniha je sice staršího data, ale základní principy z oblasti akustiky a reprodukce zvuku jsou stále platná. Dále zde naleznete něco o spínačích s diaky a triaky.


Řídící obvody s tranzistorem

superponuje, záporné, impuls, stejnosměrný, fáze, pilovitý

Řídící obvody s tranzistorem
Související stránky v této knize

Impuls, náběh, zpoždění, šířka, doběh, přesah
Zesilování impulsového signálu
Zesilování impulsového signálu
Nastavení bistabilního klopného obvodu
Zdroje pilovitého napětí
Základní logické obvody
Vratný čítač MH 74193
Shannon-Kotělnikovův teorém
Ozvučnice
Anténa Yagi
Snímací elektronka, kamera
Snímkové synchronizační impulsy
Hledáček televizní kamery
Rotační číselnice
Dálnopisný kód CCITT
Generace spojovacích systémů
Řízení tyristorů a triaků
Fázově řízený usměrňovač


Související stránky v knihovně

Analogové spínací členy
Astabilní klopný obvod
Bistabilní klopný obvod
Bistabilní polovodičové prvky
Časové vazby a dispozice HSP
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
Datumovka 1
Demultiplexer
Digitální řízení svitu žárovky
Digitální signál s kladnou a zápornou půlvlnou
Digitální spojovací pole
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Druhé generace přenosových systémů
Emitorový sledovač
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní V pro ústředny V. generace
Funkční bloky metody CAM
Fyzické parametry signálů
Generátor pilovitého průběhu
Horizontální a vertikální řízení
Horizontální řízení směru tisku
Indukční vazby
Informativní určení hodnot Urmax a Urimpmax
Informativní určení Ifmax a Ifimpmax
Informativní určení vlivu Ir
Integrační článek
Jednobitové řízení zvukového výstupu
Jednosměrná I/O HOLD brána
Kombinovaný signál
Komutační vlastnosti PN přechodů
Kontrola činnosti optočlenu
Monostabilní klopný obvod
Multiplexer
Nastavení aktuálního stavu otiskových číselných sad
Nastavení nulové polohy první otiskové sady
Nastavení nulové polohy
Obdélník a jeho generátor
Obecné rozdělení zdroje na funkční bloky
Obecný popis vazby u tranzistorů
Obvody pro řízení výstupů mincí z válců
Obvody tlačítek
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Popis metod translace
Princip HSP s jazýčkovým relé a proudovým přidržením
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou triodou
Princip spojovacího pole s diodou
Princip spojovacího pole s doutnavkou
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro