www.amapro.cz [Elektronika II.]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace. Kniha je sice staršího data, ale základní principy z oblasti akustiky a reprodukce zvuku jsou stále platná. Dále zde naleznete něco o spínačích s diaky a triaky.


Rozhlasová stereofonie

dolaďování frekvence, AVC, oscilátor, anténa, amplituda, decibely, A281D, A244D, MBA810, demodulátor, stereofonie, kapacitní dioda, řídící napětí, VKV

Rozhlasová stereofonie
Související stránky v této knize

Impulsová technika
Shannon-Kotělnikovův teorém
Převodník číslo - napětí
Vysílací antény pro VKV
Stavební prvky rozhlasového vysílače
Konstrukční uspořádání vysílače
Rozhlasové přijímače
Dlouhé, střední, krátké a velmi krátké vlny
Automatické vyrovnání citlivosti AVC
Automatické vyrovnání citlivosti AVC
Automatické vyrovnání citlivosti AVC
Části televizního přijímače
Televizní přijímače
Zvukový mezifrekvenční signál
Útlumový telefonní plán


Související stránky v knihovně

Řízení hodnoty výstupního kmitočtu pomocí D/A
Věcný rejstřík A až B
Vynucené kmity
Spřažené kmity
Rychlost šíření zvuku. Odraz zvuku
Jiskřiště
Radiotechnika, radiotelefonie
Ikonoskop, televize, superorthikon
Tyristorová pojistka, čidlo napětí
Záblesk fotoblesku
Pomalý start po připojení k síti
Nabíječ akumulátorů 12V
Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Meteorologické hlediska přenosu
Energie vysílací antény
Výkyv amplitudy přijímaného signálu
Deformace přenosové charakteristiky
Parazitní modulace
Rušení na mezifrekvenčním kmitočtu
Zkreslení nízkofrekvenčního signálu
Oscilátory a směšovače vstupů
Předzesilovač s MOS tranzistorem
Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu
Automatické řízení citlivosti AVC
Varikap, polovodičová dioda
Souběhové kmitočty
Mezifrekvenční zesilovač
Transformace kmitočtové modulace na amplitudovou
Fázový komparátor
Počítací diskriminátor
Fázová věrnost stereo signálu
Fázová chyba ve stupních pilotního signálu 19kHz
Měření na stereofonním dekodéru
Fázové zkreslení vlivem posunu základní harmonické
Koncový zesilovač s MBA810
Laděný osciloskop
Druhy fázového závěsu
Generátor hodinového signálu
amplituda, analyzátor, kmitočtový, harmonický
anoda, anténa, dipól, vlnovod
anténa, dlouhé vlny, horizont, vertikál
anténa, mobil, Marconi, kubická
anténa, parabola, polarizace, plošná
anténa, reflektor, spirála, společná
anténa, úhlová, teleskop, turniketová
oscilátor, Colpittsův, koherentní, krystal
stealit, step, stereofonie, stínítko, stojan
stékání - stereofonie
Zapojení měření pro A244D
Přijímač pro signály v pásmu 27MHz
Elektronika v domácnosti
Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Monolitické integrované obvody
Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Od krystalky k modelům
Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Elektroakustické součástky
Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro