www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Vědecký socialismus, Marx, Engels

Marx, Engels, třídní boj, myslitel, vědecký socialismus

Vědecký socialismus, Marx, Engels


Marxovo životní dílo se skládá z analýzy kapitalistického systému, z jeho domnělého odhalení sebevražedného vývoje kapitalismu, z jeho prorokování sociální revoluce, která učiní konec kapitalismu, a z jeho úsilí založit mezinárodní dělnickou organizaci, která by připravila a vedla revoluci jakožto přechod k socialismu.

„Socialismus” byl výraz, kterého se užívalo pro označení různých programů pro nový sociální řád, který by měl nahradit kapitalismus a který by vyhovoval mravním principům a politickým ideám autorů a stoupenců tohoto nového řádu. Avšak mezi socialisty se vyskytly velké názorové rozdíly jak o vzoru budoucího sociálního řádu, tak o cestách a prostředcích, kterými by se ho mělo dosáhnout.

Jelikož Marx odmítl vypracovat nějaký plán pro sociální systém po revoluci a omezil se na analýzu a negativní kritiku kapitalistického řádu, nezaslouží si jeho nauka vůbec názvu socialismus. Ve skutečností je to pouze jakýsi druh antikapitalismu. Marxovo vlastní označení „vědecký socialismus” pro jeho sociální filozofii je nevhodné. Jaký je vztah vědy k socialismu?

Oborem vědy je realita a pouze realita: lidstvo, věci, události. Předmětem vědecké práce je odhalení skutečných vztahů mezi fakty (anebo lépe řečeno mezi jevy) a vyjádření těchto vztahů ve všeobecných pojmech, tj. objevení principů nebo zákonů. Věda nemůže stanovit cíle nebo ideály pro lidskou činnost. Ty spadají do životní filozofie (Welt - und Lebensanschauung). Každý člověk má svou životní filozofii, avšak ta není vědou. Dotyčný může být velkým vědcem, avšak také ctižádostivým egoistou nebo národním šovinistou, který by vše obětoval pro svoji kariéru, nebo pro domnělou slávu svého národa. Jeho egoismus nemá nic společného s vědou.

Věda může pouze opatřit informace o pravděpodobných výsledcích různých cest k dosažení účelu, sama však síje nemůže vybrat. Jinými slovy, věda může poskytnout informace o technické vhodnosti prostředků, a to na základě předcházejícího zkoumání příčin, podmínek a výsledků. Avšak technická vhodnost není jedinou věcí, kterou třeba při volbě prostředků uvážit. Při výběru uvažujeme obyčejně o prostředcích z jiných hledisek, jako např. morálka, náboženství, politika, zákony, ekonomie, estetika. Rozhodování o účelu a volba použitelných prostředků je duševní proces, který nazýváme hodnocení, nikoliv poznání. Každé hodnocení předpokládá poznání nebo víru v účinnost v úvahu přicházejících prostředků. Při hodnocení není naši úlohou získat vědomosti, nýbrž rozhodnout se, co a jak dělat - to znamená vybrat si mezi několika alternativami.

Související stránky v této knize

Bedřich Engels, Karel Marx
Bedřich Engels, Karel Marx
Komunistický manifest roku 1898
Komunistický manifest roku 1898
Maďarská revoluce, Ján Francisci
Marx a Engels
Marx a Engels
Otrokářství, farma
Změny v třídním složení společnosti
Změny v třídním složení společnosti
Revoluční hnutí v Paříži 1871
Hrdinný boj komunardů
Význam Pařížské komuny
Význam Pařížské komuny
Nejednotnost dělnického hnutí
Centrum vědeckého komunismu
Rozpuštění I.internacionály 1876
Rozpuštění I.internacionály 1876
České školství a kultura
Význam krvavé svárovské stávky
Prvomájová demonstrace dělníků
Prvomájová demonstrace dělníků
Oportunismus, vznik revizionismu
Hospodářská krize 20. století
Diktatura - pojmy historie
Diktatura - pojmy historie
Reorganizace - pojmy historie
Reorganizace - pojmy historie
Socialismus - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu


Související stránky v knihovně

František Rákoczi II.
Pravicové křídlo, vládní koalice
Rolnická stávka, bojové akce
Engels
MarxVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro