www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Feudální kontrarevoluce

monarchie, Národní shromáždění, zásobování, hodnostář, církev, konstituce

Feudální kontrarevoluce


Monarchie je jeden z nejstarších druhů vlády. Většina historiků souhlasí, že první monarchie byly kmeny nebo malé skupiny lidí, kteří rozhodli se nechat válku-šéf nebo jiný vůdce předají jejich kancelář k jejich dětem. V průběhu doby, pravidla pro rozhodování, které začalo se stát příštím monarchou stala se více komplikovaná. Obecně, nejstarší syn nebo, v některých zemích, dcera, začne se stát příštím monarchou když ten starý umře. Kings a jiné druhy monarchů byly kolem pro mnoho tisíců roků, tam být mnoho, například, zmínil se o v Bibli stejně jako starověké historické záznamy. Tři nejstarších zemí s monarchy, kteří ještě udrží místo být Spojené království, kde současná řada Kingsa a Queens byl kolem pro skoro 1,000 roků, Dánsko kde královská linka zůstala neporušená pro téměř 1,200 roků, a Japonsko, který má rekordy ukazovat řadu Emperors datovat se dokonce další.

Související stránky v této knize

Nový společenský řád
Ruský absolutistický stát, Petr Veliký
Francouzká buržoazní revoluce
Osvícenectví, královský dvůr
Národní shromáždění, dobití Bastily
Vláda buržoazní reakce
Polské povstání 1830
Barokní versus stavba klasická
Kultura období romantismu
Kultura období romantismu
Kultura období romantismu
Sklářství, doprava a silnice
Božkovy vynálezy, parní stroj
Uralští kozáci v Čechách v roce 1799
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Revoluce v Itálii, monarchie
Boj o pařížské předměstí
Pokroková buržoazie, demonstrace
Slovanský sjezd, studentská revoluce
Hospodářská krize a její příčiny
Ústavní život za Rakouska Uherska
Memorandové poselství do Vídně
Hainfeldský sjezd 1888
Rusko japonská válka
Politika české buržoazie
Volební reforma, ostravští horníci
Demonstrace 1. května 1890
Ideologie - pojmy historie
Konjunktura - pojmy historie
Monarchie - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Egyptský panovník s vojskem
Církevní správa a bohoslužby
Románská kultura
Vyspělá arabská kultura
Gotická kultura
Středověká církev
Odpor proti církvi
Církevní hodnostář
Kazatel Jan Želivský
Husitská tradice
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Jednota bratrská
Kalvínovo učení
Císařovna Marie Terezie
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Slovník pojmů z dějepisu M
Obsah a kapitoly II. světové války (1)
Průmyslová výroba v době feudalismu
Kovalentní vazby
Vesmír, hvězdná soustava
Státní zřízení v Evropě
zásobování - zástřih
Velkomoravská říše
Církev, vlastník půdy
Odúmrtní právo, traktát
Staré město pražské
Šlechta, postavení církveVyhledání pojmu v encyklopediiSvětové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro