www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Francouzká buržoazní revoluce

Francie, poddaní, půda, zemědělci, církev, nevolnictví

Francouzká buržoazní revoluce


Nevolnictví je socio-ekonomický stav rolníků unfree pod feudalismem, a specificky se vztahuje k Manorialism. To byl stav otroctví nebo upraveného otroctví, které se vyvíjelo primárně během High středověk v Evropě. Nevolnictví bylo vynucená práce nevolníků na polích vlastníků půdy, na oplátku za ochranu a právo na práci na jejich najímaných polích.

Související stránky v této knize

Nový společenský řád
Nový společenský řád
Evropa po třicetileté válce
Zánik polského šlechtického státu
Osvícenectví, královský dvůr
Feudální kontrarevoluce
Napoleon Bonaparte, revoluce, Francie
Vláda buržoazní reakce
Potlačení povstání feudálů
Porážka Napoleona, Borodino
Barokní versus stavba klasická
Kultura období romantismu
Kultura období romantismu
Školské reformy, Marie Terezie
Nevolnické povstání roku 1775
Zrušení nevolnictví roku 1781
Toleranční patent, nevolnictví
Počátky dělnického hnutí
Uralští kozáci v Čechách v roce 1799
Revoluce v Itálii, monarchie
Boj o pařížské předměstí
Svoboda slova, právo na práci
Prudký rozvoj kapitalismu
Koloniální panství koncem 19. století
Dražba na černé otroky, přistěhovalec
Zaostalost carského Ruska
Trojspolek 1882
Prusko francouzská válka
Pařížská komuna
Bohatí sedláci, drobní rolníci
Kultura a politika rakouskouherska
Kultura a politika rakouskouherska
Stávkové boje dělníků, továrny
Dělnický vzdělávací spolek v Bratislavě
Základní rozpory kapitalismu
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Vladimír Iljič Lenin
Ústup revoluce, carský režim
Slovenské robotnické noviny
Průmyslová revoluce v Anglii
Rozvoj manufakturní výroby
Krymská válka
Krymská válka
Pražská konference
Ideologie - pojmy historie
Koalice - pojmy historie
Opozice - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Pazourkové nástroje
Keltská oppidia na našem území
Konec římské republiky, vznik císařství
Velké stěhování národů
Císař Karel Veliký
Počátky slovanských dějin
Církevní správa a bohoslužby
Románská kultura
Vyspělá arabská kultura
Sjednocení Francie
Stav rytířský, kněží a mniši
Gotická kultura
Středověká církev
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Odpor proti církvi
Církevní hodnostář
Kazatel Jan Želivský
Husitská tradice
Jednota bratrská
Krize feudální společnosti
Kalvínovo učení
Robota na panských polích
Renesanční kultura
František Rákoczi II.
Osvícenectví
Vývoj francouzské revoluce
Dobití Bastily roku 1789
Vznik a průběh I. světové války
Deklarace práv národů
Dněproges, 1928, sovchoz
Vznik Anglie a Francie, 1922
Význam lipského procesu
Mostecká stávka, stávkový výbor
Boj proti fašismu
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Armádní generál Syrový
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Vývoj lidově demokratických zení
Selská povstání lidu
Vlastnosti plynů
Průmyslová hnojiva
Ochrana ovzduší
Diktátor, senát, sláva a moc
Vesmír, hvězdná soustava
Pedosféra, půda
Francie
Podíl průmyslu na zaměstnanosti
Velkomoravská říše
Církev, vlastník půdy
Odúmrtní právo, traktátVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro