www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Hospodářská krize 20. století

vědecký komunismus, životní poměry, Lenin, Marx, počátek století

Hospodářská krize 20. století


Komunismus (z latinského communis = „společné“) je utopické společenské zřízení, ve kterém neexistují třídní rozdíly mezi lidmi a všichni společně vlastní výrobní prostředky. Častěji se tak označují ideologie a politická hnutí, která takovéto zřízení chtějí prosadit, nebo politický režim států ovládaných komunistickými stranami. Ve 20. století komunisté získali moc v řadě států. Nejprve v roce 1917 v čele s V. I. Leninem v Rusku, po druhé světové válce se komunisté prosadili v mnoha dalších zemích, v Československu od února 1948 do konce roku 1989. Dodnes vládnou v Číně a několika dalších zemích, ačkoli Čínští komunisté současnosti se od původních revolucionářů značně liší například svým pragmatismem. Za vrchol komunistické moci lze považovat období od 50. let 20. století. Zlom nastal v roce 1989, definitivní konec vlády komunistiských stran v Evropě představoval rozpad Sovětského svazu (SSSR) v roce 1991. Po přelomovém roce 1989 některé komunistické strany opustily původní ideologii, často směrem k sociální demokracii. V „postkomunistických“ zemích probíhá proces právního, morálního a historického vypořádání se s bývalými režimy a jejich představiteli. Český „Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu“ komunistický režim odsoudil, lustrační zákony měly zabránit bývalým exponentům režimu působit ve veřejných funkcích. Evropská unie se svými projekty snaží stabilizovat ekonomiky některých států ve fázi transformace z centrálně plánovaných na tržně řízené.

Související stránky v této knize

Vědecký socialismus, Marx, Engels
Bedřich Engels, Karel Marx
Komunistický manifest roku 1898
Marx a Engels
Koloniální dobyvačná politika
Otrokářství, farma
Změny v třídním složení společnosti
Revoluční hnutí v Paříži 1871
Hrdinný boj komunardů
Význam Pařížské komuny
Nejednotnost dělnického hnutí
Nejednotnost dělnického hnutí
Centrum vědeckého komunismu
Rozpuštění I.internacionály 1876
České školství a kultura
Základní rozpory kapitalismu
Prvomájová demonstrace dělníků
Oportunismus, vznik revizionismu
Vladimír Iljič Lenin
Ústup revoluce, carský režim
Pražská konference bolševiků
Velká říjnová socialistická revoluce
Diktatura - pojmy historie
Reorganizace - pojmy historie
Socialismus - pojmy historie
Socialismus - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu


Související stránky v knihovně

První světová válka, VŘSR
Bolševická strana, prozatímní vláda
Vítězství říjnové revoluce
Dekret o míru, dekret o půdě
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Stalin Josef Vissarionovič
MarxVyhledání pojmu v encyklopediiPublikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro