www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Vladimír Iljič Lenin

Lenin, leninismus

Vladimír Iljič Lenin


Jeden z vůdců strany bolševiků od jejího založení v roce 1903. V roce 1917 přivedl sověty k moci. Byl předsedou sovětské vlády – Rady lidových komisařů RSFSR - až do roku 1922, kdy v důsledku špatného zdraví odstoupil.

Lenin se narodil 22. dubna 1870 v Simbirsku. Od mládí se účastnil revolučního boje – jeho starší brat byl popraven za pokus o atentát na cara Alexandra III. V roce 1891 Lenin ukončil studium práva a hned poté začal pracovat v Samaře. Po přechodu do Petrohradu v roce 1893 ho jeho zkušenosti s útiskem rolnictva v Rusku společně s revolučním učením G. V. Plechanova přivedly k revolučním skupinám. V dubnu 1895 mu jeho soudruzi pomohli vycestovat do zahraničí, aby se rychle seznámil s revolučním hnutím v Evropě a zvláště, aby se setkal se skupinou Osvobození práce vedenou Plechanovem. Po pěti měsících v zahraničí, naplněných cestováním ze Švýcarska do Francie a Německa, prací v knihovnách a s novinami na cestách, se Lenin vrátil do Ruska a přivezl sebou aktovku s dvojitým dnem plnou marxistické literatury.

Po návratu do Ruska Lenin s Martovem založili Svaz boje za osvobození dělnické třídy, sdružující tehdejší petrohradské marxistické kroužky. Tato skupina podporovala stávky a odborářskou činnost, rozšiřovala marxistickou literaturu a vyučovala v dělnických vzdělávacích kroužcích. V Petrohradě začal i Leninův vztah k Naděždě Krupské. V noci 8. prosince 1895 byl Lenin zatčen; Byl odsouzen k 15 měsícům vězení. V roce 1897, po vypršení trestu vězení, přidalo samoděržaví další tři roky, za pokračující psaní a organizační činnost za pobytu ve vězení. Lenin byl poslán do vyhnanství do vesnice Šušenskoje na Sibiři. Brzo byla pro svoji revoluční činnost do vyhnanství poslána i Krupská, kde pak společně pracovali na organizování strany, na monumentálním díle Rozvoj kapitalizmu v Rusku a na překladu díla Sydney a Beatrice Webových Průmyslová demokracie.

Po uplynutí vyhnanství emigroval Lenin do Mnichova, kam ho brzy následovala Krupská. S cílem sjednotit Ruskou sociálně demokratickou dělnickou stranu, která byla po policejní persekuci po prvním kongresu strany v roce 1898 rozehnána, založil Lenin Jiskru.

Poté co vedl Říjnovou revoluci, působil Lenin jako první a jediný předseda RLK RSFSR. 30. srpna 1918 byl při atentátu těžce zraněn. V roce 1919 založil Lenin Komunistickou internacionálu. V roce 1921 zavedl NEP. Během roku 1922 prodělal Lenin řadu záchvatů, které mu zabránily aktivně pracovat ve vládě. V posledním roce svého života – koncem roku 1922 a v roce 1923 napsal Lenin svoji poslední práci, ve které načrtl program boje proti byrokratizaci komunistické strany a sovětského státu. Umřel 24. ledna 1924.


Související stránky v této knize

Marx a Engels
Koloniální dobyvačná politika
Nejednotnost dělnického hnutí
Základní rozpory kapitalismu
Hospodářská krize 20. století
Ústup revoluce, carský režim
Pražská konference bolševiků
Velká říjnová socialistická revoluce
Socialismus - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Vladimír Iljič Lenin
První světová válka, VŘSR
Bolševická strana, prozatímní vláda
Vítězství říjnové revoluce
Dekret o míru, dekret o půdě
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Stalin Josef Vissarionovič
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krizeVyhledání pojmu v encyklopediiPublikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro