www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Kultura a politika rakouskouherska

osobní svoboda, občanské povolání, základna, spolek, kultura

Kultura a politika rakouskouherska


V marxistickém pojetí historie stupeň společenského vývoje (tzv. společensko-ekonomická formace) předcházející kapitalismus, v němž vládnoucí třída (feudálové) vlastní základní výrobní prostředek – půdu. V neúplném vlastnictví feudálů se nachází i zemědělské obyvatelstvo (nevolníci), které feudálovi odevzdává část své produkce, případně vlastními nástroji obdělává půdu feudálem nepropůjčenou (robota).[5][3][1]

Zatímco ve starověku převládala ekonomika založená na otrokářství, feudalismus znamená pokrok ve vývoji výrobních vztahů, protože feudální půda je rozdělena mezi samostatně hospodařící drobné rolníky. Vývoj feudalismu směřoval k rolnickému vlastnictví půdy a osobní svobodě obyvatelstva (od nevolnictví k prostému poddanství), vývoj však nebyl jednoznačný (druhé nevolnictví v novověku). Osobní svoboda je podmínkou rozvoje námezdní práce, která umožňuje pokrok k vyšší formě společensko-ekonomické formace, kapitalismu.

Související stránky v této knize

Trojspolek 1882
Konec politiky pasivní opozice
České kulturní spolky
České školství a kultura
Dělnický vzdělávací spolek v Bratislavě
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Časové tabulky


Související stránky v knihovně

Nerovnost mezi lidmi
Sjednocené říše, Evropa
Protisovětské tažení, 1927
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Orba, setí, otroci
Boj mezi Aténami a Spartou
Služby a kultura
Kultura, divadlo
Dávná historie Československa
Neolit, keramika, kultura, hrnčířský kruhVyhledání pojmu v encyklopediiOdkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro