www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Rozvoj kapitalistického průmyslu

zemědělství, průmysl, politický život, organizovaný boj

Rozvoj kapitalistického průmyslu


Zemědělství je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění) potravin a krmiv a nebo i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat). Charakteristickým rysem zemědělské výroby je vázanost na půdu. Dělí se na rostlinou a živočišnou výrobu.

Související stránky v této knize

Tkalcovská dílna, manufaktura
Počátky strojového průmyslu v Anglii
Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt
Rozvoj manufaktur, Kateřina II.
Představitelé jakobínského klubu
Třídní zápas buržoazní společnosti
Průmyslová revoluce v našich zemích
Sklářství, doprava a silnice
Vývoj zemědělství, trojpolní hospodářství
Důsledky průmyslové revoluce
Pokroková buržoazie, demonstrace
Pražská průmyslová čtvrť z roku 1867
Železnice za rakousko uherska
Bohatí sedláci, drobní rolníci
Doba Bachova absolutismu
Pod slovanskou lípou
Kafka Bohumil
Význam krvavé svárovské stávky
Imperialistické období kapitalismu
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Elektřina a výbušné motory
Druhá průmyslová revoluce
Fordovy závody, pásová montáž
Přeměna lidské krve v peníze
Rusko japonská válka
Rusko japonská válka
Ústup revoluce, carský režim
Ústup revoluce, carský režim
Pražská úvěrní banka
Rozvoj manufakturní výroby
Krymská válka
Živelné dělnické hnutí
Bolševik - pojmy historie
Konjunktura - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu


Související stránky v knihovně

Naše národní obrození
Hospodářský a politický život
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Dněproges, 1928, sovchoz
Stabilizace kapitalismu, 1924-1929
Kultura a umění mezi válkami
Kubismus, Realismus, Picasso
Vývoj lidově demokratických zení
Sjezd komunistické strany, 1946
Rada vzájemné hospodářské pomoci
Věcný rejstřík W až Z
Filtrace kalné vody
Střediska výroby a města
prověrka, provoz, průmysl, průnik, prvek
Jižní Afrika
Japonsko
Světová zemědělská výroba
Podíl složek průmyslové výroby
Hospodářský podíl ČSR a SSR
Socioekonomická sféra
Rumunsko
Eneolit, patriarchální společnostVyhledání pojmu v encyklopediiZ dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro