www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Pokroková buržoazie, demonstrace

feudální útisk, buržoazie, Berlín, sjednocení Německa, Prusko, král, 1848

Pokroková buržoazie, demonstrace


V 60. letech 19. stol. byla cesta obtížná – Pruské junkerství dobové stále navazovalo na pozdní tradici středověkou, v některých německých zemích byly silné monarchie, které sjednocení nechtěli. Je to např. Bavorská monarchie, která se cítila být velmi mocná. Došlo k růstu německého průmyslu a potřeba sjednoceného vnitřního všeněmeckého trhu. Německo šlo za svým sjednocením v důsledku síly a vlivu okolních států. V Německu se sjednotitelem stali Prusové na čele s Hohenzollerny a jejich ministerským předsedou Otto von Bismarckem. Bismarck se rozhodl pro sjednocování Německa shora, prostřednictvím krve, moci a síly = „krví a železem“. Věděl, že předpoklady a podmínky vnitřní v rámci Německa nazrály, snažil se vytvořit příznivé vnější podmínky, a to v boji proti zemím, které sjednocení Německa nepřály.

Související stránky v této knize

Nový společenský řád
Hospodářská situace na přelomu století
Parník, vykořisťování, buržoazie
Severoamerické státy koncem 18. století
Fridrich II., pruské království
Zánik polského šlechtického státu
Vláda Ludvíka XIV
Osvícenectví, královský dvůr
Národní shromáždění, dobití Bastily
Feudální kontrarevoluce
Protirevoluční intervenční válka
Představitelé jakobínského klubu
Vláda buržoazní reakce
Vláda buržoazní reakce
Bedřich Engels, Karel Marx
Komunistický manifest roku 1898
Kultura období romantismu
Marie Terezie, Josef II.
Zrušení nevolnictví roku 1781
Sklářství, doprava a silnice
Slovenské národní hnutí
Slovenské národní hnutí
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Spisovná slovenština, Štúrovci
Revoluční rok 1848
Buržoazie proti dělnické třídě
Revoluce 1848 v Uhrách
Slovanský sjezd, studentská revoluce
Červnové povstání roku 1848
Pražské povstání 1848
Pražské povstání 1848
Marx a Engels
Kapitalismus světových velmocí
Britské koloniální impérium
Anglická vojenská expedice
Povstání Johna Browna
Povstání Johna Browna
Zaostalost carského Ruska
Změny v třídním složení společnosti
Změny v třídním složení společnosti
Sjednocení Německa
Prusko rakouská válka
Prusko rakouská válka
Bytová nouze německého proletariátu
Prusko francouzská válka
Prusko francouzská válka
Prusko francouzská válka
Pařížská komuna
Pařížská komuna
Vyhlášení republiky v Paříži
Hrdinný boj komunardů
Centrum vědeckého komunismu
Centrum vědeckého komunismu
Centrum vědeckého komunismu
Ústavní život za Rakouska Uherska
Memorandové poselství do Vídně
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Bossové v senátu, kapitál
Prvomájová demonstrace dělníků
Politika české buržoazie
Demonstrace 1. května 1890
Průmyslová revoluce v Anglii
Průmyslová revoluce v Anglii
Rozvoj manufakturní výroby
Krymská válka
Krymská válka
Bolševik - pojmy historie
Intervence - pojmy historie
Koalice - pojmy historie
Rozvoj kapitalismu


Související stránky v knihovně

Těžkooděnec, sparťanský bojovník
Rozklad rodového zřízení
Přemysl Otakar I.
Slovensko v uherském státě
Církevní hodnostář
Krize feudální společnosti
Španělská nadvláda
Defenestrace roku 1618
Oliver Cromwell
Konstituční monarchie
Rozmach Pruska, dělení Polska
George Washington
Mapa v období napoleonských válek
Evropa po vídeňském kongresu
Koňská železnice, lodní šroub
Časová přímka událostí
Mapa před první světovou válkou
Vítězství říjnové revoluce
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Založení komunistické strany Československa
Mapa Evropy po Versailleském míru
Německé inflační peníze, 1923
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Španělská fašistická diktatura, 1939
Národní strana práce, KSČ, 1938
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Braniborská brána, Berlín
Londýnská emigrace, politická strana
Trumanova doktrína
Budovatelský vládní program, 1947
Lidové milice, kontrarevoluce
Fašistický puč, boj o Madrid
Slovník pojmů z dějepisu B
Fundamentálky 1871
Dělnická třída, pětiletka
Brána městského opevnění
Bitva u Thermopyl
Německo
Pojmové písmo, 1848, 1825
Josef Jungmann
Karel Klostermann, Kocmánek, Jiří KolárVyhledání pojmu v encyklopediiZ dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro