www.amapro.cz [Dějepis]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Věnuje se počátky existence lidstva na zemi. Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná. Popisuje základní principy vývoje umu a dovednosti lidí, jejich primitivní vynálezy. Končí ukázkami vyspělostí kultur Egypta, Řecka a Říma.


Římské katakomby

katakomby, náboženství, podzemní chodby, říše, odlehlá místa

Římské katakomby


antické, raně křesťanské a židovské pohřebiště v podobě rozvětvené sítě podzemních chodeb s výklenky (loculi) pro kostrové i žárové pohřby. Katakomby existovaly již v eneolitu ve východním Středomoří, vzácněji na Balkáně a v jihovýchodním Polsku. V severním Černomoří v eneolitu a starší době bronzové byla kultura s katakombními hroby.

Související stránky v této knize

Obsah - Vyučování dějepisu I.
Začínáme se učit dějepis
Počátky umění a náboženství
Pravěk, nástroje a zbraně
Starověký Egypt, řeka Nil
Egyptské dějiny, Stará říše
Perská říše, Mezopotámie
Kultura východního středomoří
Kultura východního středomoří
Fénická abeceda, Bible, Kréta
Učení Budhy, desetinná soustava
Sjednocené říše, Evropa
Staré řecké báje a náboženství
Makedonská říše, Persie
Alexandr Makedonský, Veliký
Řecká vzdělanost, Mezopotámie
Osídlování řeckými kmeny
Boj Říma o nadvládu nad středomořím
Římský ostrostřelec a jezdec
Gaius Julius Caesar, Vznešený
Rozmach římské říše
Římské císařství, trůn, Traján
Římský hraniční val
Rozdělení a zánik římské říše
Pád západořímské říše
Přírodní podmínky osídlení
Markomanské války, opěrné body
Barbarské kmeny v Evropě
Byzantská říše, arabský kalifát
Vznik franského státu
Franská říše za Karla Velikého
Císař Karel Veliký
Rozdělení franské říše
Slované, Sámova říše
Rozpad Sámovi říše, Avaři
Velká Morava, první stát Slovanů
Pád Velkomoravské říše
Příchod Slovanů do Velkomoravské říše
Význam Velkomoravské říše
Franská říše za Karla Velikého


Související stránky v knihovně

Habánská keramika, luteránská církev
Doba bronzová, náboženství
Starší doba kamenná
Římská vzdělanost
Katakomby, císař Konstantýn
Cařihrad, Istanbul
Vesmír, hvězdná soustavaVyhledání pojmu v encyklopediiDigitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro