www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Mol, jednotka látkového množství

látkové množství, kyslík, voda, stechiometrický koeficient

Mol, jednotka látkového množství
Související stránky v této knize

Částice chemických látek
Bromová voda
Karbonylové sloučeniny
Estery, ocet
Tuky, esterifikace
Mýdlo, tuky, bílkoviny
Látkové množství
Látkové množství
Výpočty v chemii
Elektrolýza
Průmyslové využití elektrolýzy
Uvolnění tepla při reakci
Ochrana ovzduší


Související stránky v knihovně

Rok 1948 až rok 1953
Věcný rejstřík písmeno V
Nebeská tělesa
Kapaliny, plyny, tekutiny
Vlastnosti plynů
Rotační energie v kapalinách
Lopatka oběžného kola turbíny
Kalorimetrická rovnice
Vlhkost vzduchu
Kapacita deskového kondenzátoru
Intenzita, indukce magnetického pole
Polarizace elektrod, akumulátory
Astronomická refrakce
Defekt, izotop, proton
Normy spotřeby materiálů
Obsah míchačky, mleté vápno
Atomy a molekuly
Vlastnosti kapalin a plynů
Cukr, sůl, naftalen
Saponát, pěna, aerosoly
Oddělování vody a oleje
Filtrační papír
Voda v domácnosti
Vzduch, kyslík a život
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Anion, vodík
Kyslík, ozon O3
Rozpuštěná látka
Tvrdnutí vápenné malty
Reakce kyseliny a hydroxidu
Bessmerův konvertor
Reakční nádoba
Tání a tuhnutí
Zájmena
Život a práce v Egyptě
Otužování, slunění, třes
Rozložení molekul, graf
Povrchová síla, izotermika
Povrch Měsíce, kráter
Příkopové propadliny
Eroze, terasování svahů
Používání průmyslových hnojiv
Biota a její změny
Vodní a lesní hospodářství
kyslík - kyslikárna
vnitřní energie - voda
kyslík
Zjištění optimální váhy
Koeficient přestupu tepla
Vzorce chemických sloučeninVyhledání pojmu v encyklopediiDigitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro