www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Uvolnění tepla při reakci

teplo, hmotnost, molární teplo, látkové množství

Uvolnění tepla při reakci
Související stránky v této knize

Vodné roztoky, kyselost a zásaditost
Měření teploty varu
Alkeny a Alkiny
Ethylen C2H4, Areny
Benzen C6H6
Tuky, esterifikace
Tuky, esterifikace
Pentahydrát síranu měďnatého
Látkové množství
Mol, jednotka látkového množství
Molární hmotnost
Jednotka molární hmotnosti
Výpočet molární hmotnosti
Kvantitativní průběh reakce
Kvantitativní průběh reakce
Výpočty v chemii
Výpočty v chemii
Hoření látek se vzduchem
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Výhřevnost paliva
Schéma vysoké pece
Vliv teploty na rychlost reakce


Související stránky v knihovně

Síťový transformátor
Vliv cizího záření na PN přechod
Vyzařování PN přechodů
Methan, koks, teplo, dinas
Teplo, trojný bod, H2O
Třífázové proudy
Obohacený uran
Větrací otvory, teplo, spolehlivost napájení
Energetické hladiny
Teplo, tepelné jednotky, tepelná vodivost
Anodový ztrátový výkon
Hmotnost tělesa, kilogram
Rovnoramenné váhy, gram
Jednotky hmotnosti, váhy
Hustota, hustota látky
Měření teploty, Anders Celsius
Zákon zachování hmotnosti
Hmotnost roztoků
Kyselý a zásaditý roztok
Zpracování oceli
Čistota oceli
Měkké pájky
Výpočet hustoty
Lihový kahan
Vypařování kapalin
Elektrické teplo, energie
Zájmena
Výbojkový šumový generátor
Stavová rovnice plynu
Teplotní roztažnost pevných látek
Sluneční soustava
Povrch Měsíce, kráter
Délka dne a noci
Nadmořská výška
Eroze, terasování svahů
hluk - hmotnost
Vnitřní tepelný odpor
Kontrola váhy
Výpočet váhy obézního člověka
Koeficient přestupu tepla
Kolik váží, hmotnost, kilogram
Ploché tyče, hmotnost, povrch
Předpony násobků a dílů
Hmotnostní zlomek
Podíl hmotnosti, chemie
Veličiny a jejich jednotky
Podíl, stechiometrické koeficientyVyhledání pojmu v encyklopediiTechnický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro