www.amapro.cz [Chemie pro sedmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Jedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.


Výroba kyslíku, tlakové nádoby

vodík, kyslík, dusík

Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Související stránky v této knize

Vzduch, kyslík a život
Vzduch, kyslík a život
Slučování atomů, chemická vazba
Anion, vodík
Výbušnost vodíku
Kyslík, ozon O3
Příprava kyslíku O2
Příprava kyslíku O2
Kyselina chlorovodíková
Slučovací poměry v oxidech
Vlastnosti nekovových prvků
Hmotnost roztoků
Peroxid vodíku
Bezkyslíkaté kyseliny
Kyselost a zásaditost, pH
Sulfidy, dusičnany, sírany


Související stránky v knihovně

Rok 1948 až rok 1953
Věcný rejstřík D až E
Vzácné plyny
Nebeská tělesa
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Lopatka oběžného kola turbíny
Měření teploty
Vlhkost vzduchu
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Polarizace elektrod, akumulátory
Defekt, izotop, proton
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Atomy a molekuly
Stlačení kapalného tělesa
Pojistka, vařič
Polymerace, makromolekuly
Pentahydrát síranu měďnatého
Látkové množství
Mol, jednotka látkového množství
Bessmerův konvertor
Kyslíkový konvertor
Reakční nádoba
Nitridování
Joulův Lenzův zákon
Model atomu
Rozložení molekul, graf
Chemické reakce a přeměny
Chemická rovnováha
kyslík - kyslikárna
vodík - vodivost
vodík
dusík
kyslík
Vzorce chemických sloučeninVyhledání pojmu v encyklopediiSlovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro