www.amapro.cz [Školní mluvnice anglického jazyka]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Výslovnost, pravopis, stavba věty, nauka o větě. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Zájmena

látkové množství, osobní zájmena

Zájmena
Související stránky v knihovně

Tvarosloví, druhy slov
Zájmena
Látkové množství
Mol, jednotka látkového množství
Výpočty v chemii
Uvolnění tepla při reakci
Hmotnostní zlomek
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Odkazník o Nj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/nemecky_jazyk
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl anglický jazyk

 

 

Zájmena

Osobní:

I [ai]

we [wi:]

my

you [ju:]

ty

you [ju:]

vy

he [hi:]

on

they [Dei]

oni

she [ši:]

ona

 

 

it [it]

ono, to

 

 

Ukazovací:

this [Dis]

toto

these [Di:z]

tito

that [D{t]

tamto

those [uz]

tamti

Přivlastňovací:

my [mai]

můj

our [au×]

náš

your [jo:]

tvůj

your [jo:]

váš

his [hiz]

jeho

their [De×]

jejich

her [he×]

její

 

 

its [its]

onoho, toho

 

 

Tázací zájmena :

who

kdo

what

co, jaký

which

který

where

kde

when

kdy

whose

čí

 

 

why

proč

how

jak

how much

kolik (pro nepočitatelné)

how many

kolik (pro počitatelné)

 

 

Souhrnná tabulka zájmen:

osobní

přivlastňovací

zdůrazňovací
a zvratná

podmětný tvar

předmětný tvar

nesamostatná

samostatná

I

me

my

mine

myself

you

you

your

yours

yourself

he

him

his

his

himself

she

her

her

hers

herself

it

it

its

its

itself

we

us

our

ours

ourselves

you

you

your

yours

yourselves

they

them

their

theirs

themselves

Neurčitá zájmena

Stručný přehled neurčitých zájmen a složenin, které tvoří

some

nějaký, některý

používá se v kladných větách a ve formálních otázkach (např. v nabízecích)

every

každý

 

any

jakýkoli,
žádný (v záporné větě),
nějaký (v tázací větě)

používá se v kladných, záporných i tázacích větách, přičemž překlad do češtiny je trojí

no

žádný

vytvoří zápor ve větě místo “not”

Složená slova: (+) značí český význam v kladné větě, (-) v záporné a (?) ve větě tázací:

 

body

one

thing

where

how

some

někdo

někdo

něco

někde

nějak

every

každý

každý

všechno

všude

x x x

any

kdokoli (+)
nikdo (-)
někdo (?)

kdokoli (+)
nikdo (-)
někdo (?)

cokoli (+)
nic (-)
něco (?)

kdekoli (+)
nikde (-)
někde (?)

jakkoli

no

nikdo

nikdo

[naTiö]
nic

nikde

x x xPředchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro