www.amapro.cz [Zeměpis pro devátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Zeměpis pro devátou třídu

Učebnice nás vrací do doby porevoluční, tedy po roce 1989. Je tedy zdrojem informací o ČSFR a Evropě těsné po pádu socialistického zřízení. Seznamuje nás také se vznikající územně správní strukturou ve městech a na vesnicích.


Obsah a úvod
Obsah a předmluva
Úvod do zeměpisu

Obec, obecní zastupitelstvo
Obecní rada, obecní úřad
Vesnice a město
Krajinná sféra v místní oblasti
Socioekonomická sféra
Služby a kultura
Vycházka ve městě

Práce s atlasem a mapou
Měření na geografických mapách
Hranice mezi časovými pásmy
Geologický vývoj Evropy
Členitost Evropy

Vodstvo Evropy
Rostlinstvo a živočišstvo Evropy
Dopravní spojení do Evropy
Sousední státy v Evropě
Spolková republika Německo
Rakousko
Polsko a Maďarsko
Moskva a Rusko
Severní Evropa a Finsko
Švédsko a Norsko
Západní Evropa a Francie
Spojené království Velké Británie
Severní Irsko, Irsko
Švýcarsko a Benelux
Nizozemí a Lucembursko
Jižní a jihovýchodní Evropa
Řecko
Jugoslávie, Albánie, Bulharsko
Rumunsko

Malé evropské státy
Spotřeba energie a paliva
Výroba a spotřeba elektřiny
Význam kovů, rudy a surovin
Hlavní producenti dřeva
Pásmovitost přírodních podmínek země

Klimatické pásy země
Tundry, tajgy a stepi
Subtropy, pouště a savany
Tropické deštné lesy
Výšková stupňovitost
Počet, růst a rozmístění obyvatel

Světové hospodářství a průmysl
Podíl průmyslu na zaměstnanosti
Výkony nákladní dopravy
Výživa obyvatel, znečištění ovzduší
Znečištění telelnými elektrárnami

Hlavní změny na mapě světa
Evropské hospodářské společenství


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl zeměpisu Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro