www.amapro.cz [Zeměpis pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Zeměpis pro osmou třídu

Učebnice se zabývá geografií naší republiky. Vrací nás do doby Československa a popisuje základní vlastnosti pro zemědělství, průmysl a výrobu. Detailněji se zabývá jednotlivými kraji a okresy. Dnes již nemusí být územně správní rozdělení Česka a Slovenska aktuální.


Úvodní slovo k zeměpisu

Obsah I.
Obsah II.

Poloha a rozloha Československa
Geomorfologická stavba
Západní Karpaty
Česká vysočina
Šumavská vysočina
Krušné hory
Krkonoše
Hrubý Jeseník, Praděd
Gerlachovský štít
Podtatranská kotlina
Zvolenská kotlina
Východní Karpaty
Moravskoslezské Beskydy
Podunajská rovina
Nerostné suroviny Československa
Těžební technika ČSSR

Podnebí naší republiky
Cyklóny a anticyklóny
Teplotní a srážkové poměry
Teplotní inverze na podzim
Podnebné oblasti republiky
Průtokové množství vody
Povodí a přítoky Dunaje
Slovenská řeka Váh
Přítoky Labe
Změny vodstva lidskou činností
Hnědozem a černozem
Eroze ohrožující půdu

Biota a její změny
Tatry, porosty a kosodřeviny
Význam lesa pro člověka
Biologický význam lesa
Chráněné parky a zahrady
Poškození přírodního prostředí
Znečištění půdy a vody

Počet obyvatel ČSSR, lidnatost
Třídní složení a zaměstnanost
Růst životní úrovně obyvatelstva

Osídlení naší republiky
Vesnice a městečka
Národní hospodářství ČSSR
Těžký průmysl
Průmysl paliv a energie
Těžba uhlí
Soustavy vodních děl

Hutnictví
Černá metalurgie
Ocelárny
Strojírenství, ČKD Praha
Strojírenské oblasti

Chemický průmysl
Stavební hmoty, cement
Spotřební průmysl
Potravinářský průmysl
Zemědělská půda
Rostlinná výroba
Pěstování chmele
Živočišná výroba
Chov ovcí, rybníkářství

Vodní a lesní hospodářství
Těžba dřeva
Lesní školka
Železniční doprava
Silniční doprava
Vodní a letecká doprava

Zahraniční obchod
Dovoz a vývoz
Služby a rekreace
Rekreační oblasti, turistika
Parkoviště pro autobusy

Česká socialistická republika
Mapa Československa
Krajská rozloha orné půdy
Praha hlavní město
Karlova univerzita
Územní vývoj Prahy
Výstavba Prahy
Předměstí Prahy
Historické jádro Prahy
Středočeský kraj
Automobilové závody v Mladé Boleslavi
Elektrárna Mělník
Jihočeský kraj
Rybníky u Třeboně
Západočeský kraj
Závody Škoda Auto v Plzni
Hnědouhelný revír Sokolov
Severočeský kraj
Těžba hnědého uhlí
Spalování uhlí
Severočeské chemické závody
Textilní průmysl v Liberci
Východočeský kraj
Hradec Králové
Jihomoravský kraj

Město Brno
Mezinárodní strojírenský veletrh
Obuvnický průmysl ve Zlíně
Severomoravský kraj
Vítkovické železárny
Automobilové závody Tatra
Hornomoravský úval
Těžba dřeva jehličnatých stromů

Slovenská socialistická republika
Podíl složek průmyslové výroby
Hlavní město Bratislava
Úbočí Malých Karpat
Západoslovenský kraj
Vinice, vinařské oblasti
Podunajská pahorkatina
Středoslovenský kraj
Pováži, řeka Váh
Velká Fatra
Tatry, Pohronská oblast
Hornonitranská kotlina
Dřevozpracující průmysl
Východoslovenský kraj
Přečerpávací elektrárna
Košická kotlina
Dukelský průsmyk

Hospodářský podíl ČSR a SSR
ČSSR a RVHP

Cvičení z Československa


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl zeměpisu Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro