www.amapro.cz [Zeměpis pro sedmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Zeměpis pro sedmou třídu

Učebnice nás seznamuje s politickým a sociálním uspořádání světa před revolučním rokem 1989. Ačkoliv již významově se jedné o historický data, oblasti průmyslu a zemědělství jsou podobné jako dnes.


Úvod o nauce o Zemi

Obsah I.
Obsah II.

Aktivizace zeměpisného učiva

Politické rozdělení světa
Státní zřízení zemí před rokem 1989
Vyspělé světové státy 19. a 20. století

Socialistické státy
Vyspělé kapitalistické státy
Rozvojové země
Obecný hospodářský zeměpis
Strom života, věková pyramida
Stěhování obyvatelstva
Rasové rozdíly
Rozmístění obyvatelstva
Sídla, hustota zalidnění
Venkovské obyvatelstvo
Velkoměsto, urbanizace
Hlavní odvětví průmyslu
Vědeckotechnická revoluce
Rozmístění průmyslu
Nerostné suroviny
Energetika světového hospodářství
Světová spotřeba energie
Podmořská ložiska ropy

Hutnictví
Hutnické základny světa
Významné strojírenské obory

Chemický průmysl
Produkce chemických výrobků
Výroba stavebních hmot

Potravinářský průmysl
Světová zemědělská výroba
Půdní zdroje planety
Rostlinná výroba
Zdroje potravin pro obyvatelstvo
Produkty potravinářského průmyslu
Živočišná výroba, rybolov
Loviště velryb, lov ryb

Lesní a vodní hospodářství
Vodní doprava, povodí
Doprava ve světě
Pozemní doprava
Automobilová doprava
Energetická soustava
Vodní a vzdušná doprava
Námořní doprava
Významné námořní přístavy
Letecká doprava
Mezinárodní hospodářské svazky
Cestovní ruch
Mezinárodní turistika

Světové hospodářské soustavy
Rada vzájemné hospodářské pomoci
Kapitalistická světová soustava
Finance pro rozvojové země
Krajina a životní prostředí
Kulturní krajina

Vliv zemědělství na životní prostředí
Eroze, terasování svahů
Používání průmyslových hnojiv
Vliv dopravy na životní prostředí
Exhalace, znečišťování ovzduší
Město a životní prostředí
Péče o životní prostředí
Stupeň znečištění ovzduší
Ochrana životního prostředí


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl zeměpisu Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro