www.amapro.cz [Zeměpis pro pátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Zeměpis pro pátou třídu

Učebnice nás uvádí do studia předmětu zeměpis s učivem pro základní školy. Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií. Je popsaná atmosféra planety a rozdělení na kontinenty. Politické a číselné informace jsou poplatné době před revolucí!


Úvod do zeměpisu
Obecný fyzický zeměpis

Obsah I.
Obsah II.
Obsah III.

Tvar a rozměry Země
Pohyby Země
Oběh Země okolo Slunce
Sluneční soustava
Planety Mars, Jupiter, Saturn, Venuše
Povrch Měsíce, kráter
Vesmír, hvězdná soustava
Vladimír Remek
Kosmonaut Vladimír Remek

Glóbus a mapy
Rozloha světadílů a oceánů
Poledníky a rovnoběžky
Určování zeměpisné polohy
Zeměpisné mapy
Znázornění terénu na mapě
Vrstevnice, mapa a pohoří
Znázornění polohopisu na mapě
Mapy středních měřítek

Čas na zeměkouli
Časová pásma
Středoevropské časové pásmo

Geografická sféra

Litosféra, zemská kůra
Přetváření zemského povrchu
Vznik pohoří
Příkopové propadliny
Sopečná činnost a zemětřesení
Činnost větru, zvětrávání
Činnost povrchové vody
Vývoj svahů
Tvárnost a tvářnost krajiny
Kácení lesů, těžba nerostů

Atmosféra, teplota vzduchu
Atmosférické srážky a vítr
Počasí a podnebí
Klimatické podmínky
Roční období, rovnodennost
Denní pohyb Slunce
Délka dne a noci
Letní a zimní slunovrat
Tepelné pásy
Polární kruh, obratník
Vliv vzdušných proudů
Ráz pozemského povrchu
Nadmořská výška
Severní mírný pás

Hydrosféra, oceány a moře
Pohyby mořské vody
Mořské proudy
Členitost pevniny a moře
Rostlinstvo a živočišstvo ve vodě
Znečištění moří a oceánů
Oběh vody, vodní toky
Změna vodního stavu
Vodnost řek, veletoky
Ledovec, povrchové a stojaté vody
Podpovrchové vody
Jezera a bažiny
Pedosféra, půda
Půdní typy
Význam a ochrana půdy

Biosféra, rostliny
Tropické lesy
Savany, období dešťů
Rozmanitý život v tropech
Pouště, Sahara
Subtropické pásmo
Stepi, Mongolsko
Lesy mírného pásu
Tundry a polární pouště
Severní polokoule
Výškové stupně rostlinstva
Krajina a životní prostředí
Přírodní a kulturní krajina
Hustota zalidnění
Lov mořských ryb

Světadíly a oceány

Afrika, africký kontinent
Podnebí Afriky
Období dešťů v Africe
Vodstvo v Africe
Zdroje podzemní vody
Tropické deštné lesy
Africká nebezpečná příroda
Obyvatelé Afriky
Severní Afrika
Jižní Afrika
Státy a Africe
Tropická Afrika
Sucho v Africe
Povrchová těžba rudy
Jihoafrická republika
Madagaskar

Indický oceán
Západní mořský proud
Perský záliv
Austrálie
Velká útesová bariéra
Australské řeky
Podzemní artéská voda
Medvídek koala
Australské státy
Sydney
Nový Zéland, Nová Guinea
Obyvatelstvo Austrálie

Tichý oceán
Teplý mořský proud
Korálové ostrovy
Havajské ostrovy

Antarktis
Polární záře
Země a její pohyby
Atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra
Poloha kontinentů

Zeměpisné tabulky I.
Zeměpisné tabulky II.
Zeměpisné tabulky III.

Pojmy v zeměpise I.
Pojmy v zeměpise II.
Pojmy v zeměpise III.
Pojmy v zeměpise IV.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl zeměpisu Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro