www.amapro.cz & David Bazala [JavaScript]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.3D Hodiny
Aktivní Menu
Alpha Fade
Countdown URL Watch
Course Menu
Černá díra 1
Černá díra 2
Datum 1
Datum a čas ve větě 2
Detekce rozlišení monitoru a počtu barev
Detekce typu prohlížeče
Detekce verze prohlížeče 3.x
Digitální hodiny
Dynamic HTML Text
Fading Ticker
Formátování disku
Formulářové tlačítko jako odkaz
Grafické tlačítko ve formuláři
Guest Book
Hodiny 1
Hodiny 2
Hodiny 3
Hodiny 4
Hodiny 5
Hodiny 6
Hodiny 7
Hodiny a stopky
Hodiny s datem 1
Hodiny s datem 2
Identifikace hodnoty odporu
Input pole vylepšené pomocí CSS 1
Input pole vylepšené pomocí CSS 2
Internet Explorer Menu
Jezdící text 1
Jezdící text 2
Kalendář 2
Kruhový efekt při přechodu na další stránku
LED Tape
Létající text
Marquee
Mizící text
Nepokojný text 1
Nepokojný text 2
Obrácení vloženého textu
Odkaz bez nutnosti kliknutí
Odkaz bez podtrhnutí
Odpočítávání času do určitého data
Osvětlený text 1
Osvětlený text 2
Osvětlený text 3
Otevření HTML stránky v definovaném okně
Otevření nového okna po kliknutí na odkaz
Otevření nového okna s definovaným menubarem
Otevření nového okna s definovanými vlastnostmi
Ověření shodnosti dvou polí (hesla)
Plynulá změna barvy odkazu po najetí myší
Plynulá změna barvy textu po najetí myší
Podbarvování textu
Podtržení odkazu po najetí myší na odkaz 1
Podtržení odkazu po najetí myší na odkaz 2
PopDown Menu
Popis odkazu ve formulářovém řádku
Popis odkazu ve stavovém řádku prohlížeče
Přesměrování na stránku po potvrzovacím
PullDown Menu - bez nutnosti odeslání 2
PullDown Menu - bez nutnosti odeslání 3
PullDown Menu - bez nutnosti odeslání 4
PullDown Menu - s nutností odeslání 1
Rolující text
Rolující URL
Roztřepání okna prohlížeče
Skákající text
Text jezdící za kurzorem
Text měnící svojí barvu
Text rolující v definovaném okně
Text rolující v definovaném okně (about)
Text rolující ve formulářovém řádku
Text ve stavovém řádku prohlížeče 1
Text ve stavovém řádku prohlížeče 2
Text ve stavovém řádku prohlížeče 3
Text ve stavovém řádku prohlížeče 4
Text ve stavovém řádku prohlížeče 5
Text ve stavovém řádku prohlížeče 6
Ticker Applet
Tisk WWW stránky po kliknutí na tlačítko
Tlačítko s roztahujícím se textem
URL Scroller
Virus
Výpočet ceny s DPH
Vypsání aktuálního času 2
Vypsání aktuálního data 1
Vypsání data poslední změny dokumentu 1
Vypsání data poslední změny dokumentu 3
Vypsání zprávy dle určité hodiny
Zavření okna prohlížeče
Zjištění názvu a IP adresy vzdáleného 1
Zjištění názvu, verze a kódového označení
Změna barvy odkazu
Změna barvy pozadí po najetí myší na text 1
Změna barvy pozadí po najetí myší na text 2
Změna barvy textu po najetí myší na text
Změna obrázku po najetí myší na obrázek 1
Změna obrázku po najetí myší na obrázek 2
Změna zobrazení odkazu 1
Změna zobrazení odkazu 2
Zobrazení času ve stavovém řádku prohlížeče
Zobrazení dialogu po kliknutí na pravé
Zobrazení dialogu před načtením stránky
Zobrazení informačního dialogu po kliknutí
Zobrazení obrázku podle dne v týdnu
Zobrazení požadované stránky v definovaném
Zobrazení skrytého pole dle výběru položky
Zobrazení svátku na aktuální den 2
Zobrazení zdrojového kódu HTML stránky
Zobrazení zprávy po kliknutí na tlačítko
Zobrazování textu ve formulářovém řádku
Zpět, vpřed a znovunačtení stránky
Zvětšení textu po kliknutí na text
Zvětšení textu při najetí myší na text Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro