www.amapro.cz [Digitální konstrukce a schéma zapojení]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Digitální konstrukce a schéma zapojení

Ukázky a schémata zapojení obvodů elektronických součástek


A

AA118 [37][199][399]
AA119 [198]
AC187 [15]
ANP934 [386]
ARZ081 [209]
ARZ389 [217]
ARV081 [217]
ARO6604 [293]
ARO367 [302]
AZS217 [382]
A109 [64][66][67]
A1458 [241]
A709 [17]
A739 [54][57][187]
A714 [117]
B

BA127D [37]
BA234 [74]
BB109 [73]
BB113 [198]
BB103 [199]
BB204 [334]
BC252C [1]
BC172C [1]
BC212 [3][13]
BC182 [3][11][13]
BC183 [3]
BC252B [5]
BC340 [5]
BC160 [5][43][46][69]
BC170 [5]
BC140 [5][45][46][55]
BC158 [7]
BC108 [7][12][117]
BC173 [8][16]
BC109 [10][58]
BC107 [11][45][53][58]
BC148 [15]
BC157 [15][275]
BC238 [37]
BC177 [38][51][76][148][161]
BC414 [60]
BC550 [62]
BC237 [62]
BC237B [62]
BC638 [66]
BC640 [67]
BC107B [69][76]
BC147B [72]
BC109B [77]
BC178 [85][134][172][368]
BC557 [113][183]
BC547 [113][182][203]
BC547B [114][185]
BC264 [134]
BC177B [147]
BC546 [184]
BC556 [184]
BC549C [185][205]
BC109C [191][192]
BC548 [201]
BC558 [201][241]
BC559C [205]
BC117 [219]
BC320 [219]
BC148C [288]
BC179 [407]
BD241B [42]
BD137 [66]
BD242 [185]
BD241 [203]
BD679 [207]
BD680 [207]
BD140 [208]
BD136 [297]
BD135 [320]
BFR80 [3]
BF245C [70][399]
BF254 [72]
BF199 [72]
BF495 [73]
BF241 [75]
BF244 [77]
BF259 [122]
BF324 [199]
BF451 [199]
BF274 [202]
BFR91 [213]
BFY90 [213][218]
BFY64 [333]
BF981 [334][399]
BF272 [353]
BFW30 [356]
BF245 [401]
BF115 [401]
BNZ70 [338]
BPX40 [153]
BSY72 [117]
BSX30 [253]
BY142 [3]
BYX10 [15]
BZX55 [201]
BZX83C10 [400]
B10S3 [361]
B40C800 [51]
B40C3200 [255]
B614 [279]
C

CA3046 [77]
CA3015 [346]
CD4069A [114]
CD4011 [140][203]
CD4017 [247][248]
CD4050 [248]
CD4015 [315][316]
CD4030 [316]
CD4002 [316]
CFK455H [315]
C401 [366]
C7V5 [201]
D

D146CHL [392]
D16P4 [413]
E

EF22 [414]
EM84 [411]
ERA [416]
ESM532 [68]
e1151 [380][381]
E300 [71][113][230]
F

FSK2 [152]
G

GAZ51 [80][222][375]
GA203 [84][179][180][237][284][287][329][356][396]
GA205 [174][175]
GAZ61 [223]
GA201 [226][243][278][335][372][373][405]
GA206 [242][367]
GA207 [314]
GA204 [338]
GC508 [40]
GC100 [78]
GC518 [209]
GC512 [216][217]
GC522 [216]
GC517 [314]
GC500 [327][415]
GC521 [397]
GC519 [419][450]
GC507 [438]
GC502 [438]
GF507 [84][175]
GF503 [140]
GS507 [140]
GT322B [261]
G1 [259]
G2 [343]
I

IFK120 [152][157][210]
IPN66900 [221]
K

KA501 [40][41][107][123][128][130][131][133][135][139][144][148][154][155][158][161][209][217][226][229][233][244][247][248][266][281][295][299][308][313][320][326][335][339][357][362][381][383][396][398][402][433][440][443][444][448][467][471][472]
KA206 [81][82][83][85][105][134][136][137][146][161][172][249][319][331][359][360][360][361][383]
KA201 [96][174][175]
KA503 [156]
KA204 [166]
KA205 [269]
KA261 [291][345][366][368][383][438]
KA502 [329][440][446][447][449]
KA207 [360]
KA591 [384]
KA500 [394]
KB109B [166]
KB105 [166]
KB109 [166][273]
KB109G [253]
KB105G [356]
KC509 [38][64][84][106][107][137][146][159][181][214][217][222][228][237][238][264][269][280][335][374][407]
KC507 [38][121][130][135][141][147][148][161][164][221][223][226][273][308][327][338][359][360][392][394][451][453][455]
KC508 [41][83][85][94][120][133][150][156][162][163][172][179][180][215][225][227][228][233][244][247][248][252][278][281][284][287][291][295][315][320][321][325][338][357][365][367][368][381][403][424][442][496]
KC148 [64][65][80][81][82][229][242][243][261][299][344][351][384][391][397][405]
KC510 [84][329]
KC147 [155][178][313][376][383]
KC149 [243][314][391]
KCZ58 [329]
KC407 [372]
KD605 [165][437]
KD503 [331]
KD607 [434]
KD601 [451][453][454][455]
KF517 [38][83][84][85][94][107][122][123][129][131][141][144][153][156][180][220][229][243][302][313][319][320][329][331][335][338][352][383][384][397][422][440][441][442][444][446][447][454][455][459][465][466][468][469][475][481][495][496][497][499]
KFY18 [38][65][67][333][417]
KF508 [40][122][128][133][135][143][163][301][302][331][337][338][339][376][381][417][422][434][441][442][444][446][451][453][454][483][496][497][499]
KF173 [80][105][136][178][253][271][272][283][345][353][356]
KF507 [81][82][85][122][129][131][138][144][153][165][215][220][299][300][313][318][319][320][329][362][372][373][379][386][421][440][458][459][460][463][464][466][468][472][475][481][483]
KF504 [96][340][359]
KF125 [105][261][283][284]
KF506 [123][128][137][160][293][327][361][420][433][443][448][449][471]
KF521 [159][227][338][359][391]
KF517B [164][291]
KF525 [167][168][170]
KF524 [168][174][273][365][367]
KF503 [249]
KF124 [285][286][296]
KFY46 [333]
KF630 [353][354]
KF552 [398]
KF17 [452]
KP101 [156]
KP504 [473]
KR206 [126][482][483][493]
KR205 [476][477][488][489][490][492]
KSY62 [102][132]
KSY21 [253]
KSY71 [355]
KSY62B [360][377]
KS500 [385]
KT205 [126][362]
KT504 [156][157]
KT501 [158][331][337][351][376][435][451][452][459][463][464][468][469][472]
KT505 [210]
KT711 [292][440]
KT206 [313]
KT359A [364][365][367]
KT359 [368]
KT202 [368]
KT502 [432]
KT710 [435][443][446]
KT774 [441][488][494][496]
KT701 [441]
KT707 [444]
KT702 [448]
KT506 [461][463][474]
KT508 [465]
KT503 [467]
KT705 [485][486][487][495][497][498]
KT773 [493]
KU507 [65]
KU607 [66][67][422][437][442]
KU602 [67]
KU508 [122]
KU611 [164][320][385][447]
KU612 [165][328][420]
KU605 [339][376][384]
KU601 [442]
KY130 [81][82][122][123][125][129][137][141][152][157][216][233][243][268][279][291][300][302][313][318][320][328][335][338][339][343][356][358][361][362][390][394][425][440][454][455][485][487][489][496]
KY1130 [155]
KY705 [210][474][487][489][490]
KY501 [210]
KY930 [291][430][438]
KY708 [292][422][431][435][436][437][441][442][443][444][445][446][448][457]
KY132 [301][313][376][445]
KY721 [376][423][472]
KY950 [390]
KY940 [390]
KY701 [420][422][427][429][436][437][447][456][459][465][479][482][483]
KY718 [422]
KYZ70 [423]
KYZ75 [423]
KY722 [424][444]
KY901 [428]
KY711 [432]
KY703 [433][434]
KY702 [435][441][442][443][493]
KY704 [441][461][462][463]
KY712 [489][491][492][495][498]
KZ141 [41][237][359][361][375]
KZ260 [85][247][280][291][318][320][384][386][398][438]
KZ140 [94][308]
KZZ74 [94][156]
KZZ72 [105]
KZZ71 [142][454]
KZ723 [156][464]
KZZ73 [253]
KZZ76 [313][339][356][361][424]
KZZ81 [417]
KZZ82 [417]
KZZ83 [417]
KZ724 [448]
KZ721 [449]
KZ703 [451][453]
KZ706 [486]
K1YT401 [347]
K174 [348][350]
K174YH7 [349]
K2U248 [261]
K2ZA71 [262]
K2US248 [263]
K278UI2 [340]
K224 [366]
L

LD461 [63]
LF357 [207]
LM339 [6]
LM3900 [27][28][30][31][32]
LM340 [43]
LM384 [46]
LM324 [70]
LM3900N [281]
LM741 [324]
LQ100 [81][82][83][215][257][279][309][313][344][358][361][375][392][403][407]
LQ466 [108]
LQ110 [229][362][402][438]
LQ101 [357]
LQ1732 [421]
L129 [51]
L144 [115]
L14B [413]
M

MAS561 [64][81]
MAA661 [80][177][178][265][271][272][284]
MAA501 [83][139][154][179][226][329][385]
MAA435 [84][228]
MAA741 [153][155][237][257][266][282][420]
MAA502 [154][174][391][398]
MAA503 [154]
MAA504 [154][313]
MAA723 [165][328][331][339][362][434]
MA3005 [178][272]
MAA748 [221][257][405]
MAA725 [228][315][398]
MAA115 [246]
MAA125 [246]
MA7805 [390][429][430]
MAA723H [390]
MA7812 [428]
MAA436 [478][480][484]
MBA810 [214][217][291]
MC130P [76]
MC1310P [238]
MC14528CP [323]
MDA2020 [194][196][197]
ME0412 [8]
MH7400 [7][83][102][147][148][172][215][225][252][279][299][303][304][305][342][351][360][373][377][392][402]
MH2009 [64]
MH74151 [82]
MH7493 [82][83][291][332]
MH7443 [83]
MH7410 [102][303][304][392]
MH7474 [120][172][228][299][310][351]
MH7403 [176][178][264][332][332]
MH7805 [254]
MH7494 [278]
MH74154 [291]
MH7413 [294]
MH7420 [306][307][332]
MH7472 [311][332]
MH74S112 [355]
MH74S40 [355]
MH74S00 [355]
MH7490A [355]
MH7430 [362]
MH7490 [372]
MH7480 [373]
MH7437 [375]
MH74164 [379]
mh7400 [379]
MH8400 [404]
MH74xx [418]
MIC74124 [110]
MJE520 [2]
MTCH90 [152]
MZK105 [301]
M1 [274]
M22 [22][296]
M33 [121]
N

NE565 [98]
NE555 [297][324][325]
NE555N [317]
NZ70 [144]
O

OA47 [9]
OA9 [138][139]
OA5 [419][450]
OC26 [415]
OC30 [415][456]
OC74 [415]
P

P1k5 [395]
Q

QY06 [454][499]
R

RL4850 [77]
R10 [251]
R223 [285][286]
S

SAK110 [26]
SAK215 [39][40]
SAS580 [63]
SAY18 [65][66][67]
SAY12 [66]
SC206D [78]
SF4550 [37]
SF128D [65][66]
SF129 [67][67]
SFD445 [74]
SFE10 [75]
SFD455B [198]
SFD456 [199]
SF245 [283]
SFD355D [315]
SFH115 [419]
SG1501A [32][33][34][35]
SMY51 [61]
SMY50 [78]
SN74132 [117]
SN74121 [131]
SN76131 [187]
SN7400 [288]
SN7413 [321]
SN7442 [408]
SN7472 [408]
SN7490 [408]
SO42P [228][315]
SPF10700 [80]
SY400 [65]
SY170 [66][67]
SY171 [67]
SZ600 [61]
SZY18 [78]
S041P [239][315]
S3030 [400]
T

TAA861 [59]
TAA4761A [308]
TBA221 [58]
TBA120 [72][73][75]
TBA820 [358]
TCA440 [36][37][74][198][199]
TC200 [412]
TDA2002 [21]
TDA2020 [22][23][195]
TDA1005 [182]
TDA1034 [186]
TDA1054 [189][190]
TDA1062 [200]
TDA1200 [202]
TE003 [278]
TIP3055 [164]
TIP5530 [164]
TK309 [412]
TP280 [412]
TR106 [412]
T16 [470][499]
U

UAA180 [108][109]
UCY74121 [106][107]
UL1498 [245]
U105D [61]
W

WK65037 [221]
WK65038 [402]
X

XR2206 [144]
Z

ZF5 [77]
ZN424 [29]
ZPD9 [58]
Z10 [45]
0

0V [250]
1

1k2 [406]
1N4148 [3][46][55][60][62][72][118][184][184][207][208][399]
1N4002 [44]
1N4001 [50][69][203][256]
1N4004 [55]
1N4128 [111]
1N4147 [211]
1N4003 [255]
1NZ70 [415][433][437]
1N770 [447]
1PP75 [132]
10k [97][112]
101NU71 [209]
10M [232][258]
105NU70 [309]
104NU71 [309]
103NU71 [343]
102NU70 [415]
1310 [24][25]
13NP76 [415]
14520 [256]
15K [100]
15k [101][406]
156NU70 [396]
2

2AN05015 [293]
2G [23]
2G2 [68]
2k2 [48][93][395]
2k7 [79][410]
2K7 [103]
2N3055 [3][11][14][45][208][255][275]
2N6374 [4]
2N5956 [4]
2N4037 [4]
2N3053 [4][14]
2N2222 [4]
2N4302 [8]
2N4398 [43]
2N1613 [77]
2N3638 [88]
2N2270 [88]
2N404 [140]
2N388 [140]
2NZ70 [141][148][154]
2N2646 [160]
2N2048 [224]
2N2219A [288]
2n2 [296]
2NU72 [319]
2N711 [333]
2N918 [334]
2NN41 [411]
2SC373 [288]
200M [393]
20M [395]
2102 [387]
22mH [274]
220V [292]
22pF [410]
25k [79]
270pF [410]
3

3k3 [97][282][287]
3k9 [171]
3NZ70 [161][335][456]
3140 [183][208]
324 [204]
33n [369]
36NP75 [411]
3900 [203]
4

4k7 [89][93][127]
4M7 [19][267]
4NZ70 [435][444]
4TH40 [288]
4011 [113][150][358]
4069 [113]
4017 [281]
4098B [323]
4049 [387]
4024 [387]
4136 [56]
4156 [193]
431QQ44 [416]
4528B [323]
5

5k6 [89]
5V6 [299]
5V [409]
5042P [71]
555 [20][50][55][116][132][138][143][145][149][151][155][206][211][247][248][326]
556 [20]
6

6k8 [18][89][169]
6M8 [336]
6NZ70 [122][123][141][165][301][331][444]
6N70 [415]
6617S07 [392]
68n [260][286]
7

7MA [75]
7NZ70 [96][442][447][452]
7NU74 [424][452]
709 [19]
716 [479]
723 [42][44]
739 [188]
741 [2][9][14][45][47][48][70][111][112][114][124][134][142][207][208][211][232][399]
7447 [16][132][140]
7490 [16][116][119][135][140][149][206][290][320][408]
7400 [16][116][206][408]
74132 [51]
7442 [116]
7474 [117][119][228]
7408 [118]
7404 [118][234]
7493 [119]
74121 [128][135][322]
7472 [128]
7475 [132][320]
7413 [135][320]
74123 [147][322]
7445 [206]
74LS74 [228]
74C74 [228]
7403 [234]
74C04 [256]
74192 [290]
7473 [320]
74122 [322]
74LS221 [322]
74C221 [323]
7402 [408]
75 [298]
7805 [44]
9

9V [100]
9600 [323]
9601 [323]
9602 [323]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro